Zware stroomkabel van De Oeverlanden naar de Lutkemeerpolder?

Liander is deze maand begonnen met een reusachtige klus om 80 cm onder Nieuw Sloten, het weiland ten noorden van Natuurpark Vrije Geer en De Aker een zeer zware stroomkabel (vermogen 5 MVA) te leggen met de Lutkemeerpolder als eindstation.

Dat gebeurt, zo blijkt uit de bewonersbrief van 3 februari 2023, op verzoek van een klant die heel veel stroom nodig heeft en zich blijkbaar in het betwiste deel van de Lutkemeerpolder wil gaan vestigen. Liander zegt hiermee “te anticiperen op een plan van de gemeente”. Er is echter nog altijd niet besloten óf dat bedrijf daar mag gaan bouwen. Laat staan dat er al een bouwvergunning voor verleend is. Velen blijven zich ondertussen inzetten om op die locatie Voedselpark Amsterdam te realiseren.

Op verzoek van een klant, die blijkbaar héél erg veel stroom wil gaan verbruiken en zich wil vestigen op grond in de Lutkemeerpolder waarover nog niet besloten is óf daar überhaupt gebouwd mag gaan worden, gaat Liander tóch nu al overal in Nieuw-West straten openbreken. Blijkbaar heeft dit nog niet vergunde project voor de gemeente een heel hoge prioriteit. Waarom? Afbeelding door Cees Fisser uit de bewonersbrief ‘geknipt’.

Dit roept veel vragen op
“Kan dat zomaar?”, is dan ook een breed gedeelde vraag op sociale media. Dit is de zoveelste wonderlijke wending in het al lange dossier ‘Lutkemeerpolder’. De vragen zijn legio: Waarom krijgt dit bedrijf voorrang, terwijl de gemeente 300 andere (grote) bestaande bedrijven in Amsterdam onderaan de wachtlijst plaatst. Waarom geldt dat dan niet voor een bedrijf dat veel meer energie verbruikt en waarvan nog niet eens zeker is óf het zich daar mag vestigen en waarvoor nog niet eens een bouwaanvraag is ingediend? Welke krachten, machten en belangen spelen hier op de achtergrond mee? Het is toch onlogisch dat een groot deel van de schaarse stroom dan niet náár de wijken, maar ónder de wijken door naar het betwiste deel van de Lutkemeerpolder gaat?

Schaarse capaciteit op stroomnet eerst naar voor bewoners
De stroom voor dit bedrijf dat in de Lutkemeerpolder zou moeten komen komt uit het eerste onderstation van Liander, naast rijksweg A4 bij De Oeverlanden. Liander en de gemeente willen daarnaast, pal naast Natuurgebied De Oeverlanden, een tweede onderstation komen. Dat zou hard nodig zijn voor de energietransitie in de huizen van Nieuw-West.

De bewoners en ondernemers van Nieuw-West zullen die stroom na de energietransitie hard nodig hebben voor hun warmtepompen, elektrische auto’s etc. Als die ene grote klant zoveel stroom opslurpt, blijft er dan wel voldoende over voor het grote en dichtbevolkte stadsdeel Nieuw-West? Ondertussen loopt er nog een bezwaarprocedure tegen de komst van dat tweede onderstation, omdat het voorgestelde reusachtige bouwwerk negatieve invloed heeft op de naastgelegen natuur. Dat tweede onderstation staat er dus voorlopig nog niet…

Schriftelijke vragen SP en PvdD aan College
De Partij voor de Dieren en de SP vinden het ook een vreemde gang van zaken. Zij stellen hierover, over het ingezonden artikel ingezonden artikel in het Parool van 16 maart en over de eerdere onduidelijke antwoorden van wethouder Van Dantzig over het ingewikkelde dossier Lutkemeerpolder opnieuw schriftelijke vragen.

De logica was al zoek, maar nu helemaal: Op 18 januari 2023 heeft Van Dantzigs collega-wethouder Zita Pels immers gemeld dat zij wil kunnen kiezen wie voorrang krijgt op het stroomnet. Wat haar betreft krijgen bewoners en scholen voorrang en staan grootverbruikers achteraan in de rij. Dit zou dan toch helemaal moeten gelden voor energieslurpende bedrijven zónder vergunning?

Tamar Frankfurther; 19 maart 2023.