Minder muggen door huiszwaluwenhotel op Natuurpark Vrije Geer

Op warme winterdagen voelt het al voorjaarsachtig aan. Straks komen de huiszwaluwen weer terug en dan zullen ze verrast worden door een prachtig nieuw onderkomen.

Parkbeheerders Ruud Lutterlof, Marina den Ouden en de vrijwilligers van de Beheergroep Vrije Geer hebben er namelijk voor gezorgd dat er sinds eind vorig jaar een prachtig huiszwaluwenhotel op het Slotense natuurpark staat.

Het was een hele klus om de zwaluwentil, die bevestigd is op een boom die in februari 2022 in Oud Osdorp is omgewaaid, in de veengrond stevig te verankeren.
Foto: Irma Hornman.

Bedreigde soort want te ‘vies en rommelig’
Huiszwaluwen staan op de rode soortenlijst. Dat betekent dat hun aantallen drastisch afnemen en dat zij beschermd moeten worden. Vroeger vlogen er veel huiszwaluwen rond in Amsterdam, maar tegenwoordig zijn ze binnen de Ring al volledig verdwenen. Buiten de Ring zijn er nog maar enkele kolonies. Marina: “Vroeger dacht men dat een nestje huiszwaluwen aan de gevel geluk en voorspoed bracht. Nu denkt men alleen nog maar aan vieze poepjes op de muur. Dat is rommelig. En zo zijn al die nesten zo langzaam maar zeker verdwenen.”

Nestkommen gezellig bij elkaar
Ruud en Marina hebben de til samen met de vrijwilligers zelf gemaakt, omdat het eerder niet lukte hiervoor een subsidie in de wacht te slepen. Aan de onderkant van de ‘hoed’ zitten voorgevormde nestkommen. Ruud: “Eigenlijk metselen zwaluwen liever zelf hun nest van strootjes met modder. Maar, waar vinden ze tegenwoordig nog een flinke modderpoel waarmee ze dan aan de slag kunnen? Zwaluwen broeden graag in groepen bij elkaar. Daarom hebben we onder de hoed een heleboel nestkommen gemaakt.”

Duizenden muggen per dag
Huiszwaluwen blijken ook erg nuttig te zijn. In hun vlucht vangen ze namelijk insecten, voornamelijk muggen. En dan gaat om duizenden per dag! In de holte in hun keel (krop) slaan ze de muggen tijdelijk op, om later aan hun jongen te kunnen voeren. Huiszwaluwen hebben één of twee legsels per jaar van telkens vier of vijf eieren. Als het hotel straks goed wordt gebruikt, zullen er op Sloten vast minder muggen rondvliegen.

Vleermuizen ook welkom
Eind augustus, begin september trekken de huiszwaluwen het zuiden van Afrika, om daar te overwinteren. Eind april, begin mei komen ze weer terug om hier hun jongen groot te brengen. In de til is ook ruimte gemaakt voor vleermuizen, ook al zulke goede muggenvangers!

Marina: “Nu maar hopen dat de vogels dit nieuwe luxe onderkomen op Sloten komend voorjaar weten te vinden. De ervaring leert dat het wel even kan duren voordat de nestzwaluwen het aandurven om als eerste ergens te gaan nestelen. We houden u op de hoogte.”