Zorgboerderij De Boterbloem wijst voorstel college af

Zorgboerderij De Boterbloem ziet weinig in het voorstel van het Amsterdamse college om een stuk grond voor akkerbouw te behouden.

Door: Het Parool – 7 november 2018

De biologische zorgboerderij, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen, zegt het erg te waarderen dat het college onderzoek heeft laten doen naar een eventuele redding. Het voorstel dat gedaan is, is voor De Boterbloem echter geen optie.

Hierin wordt drie hectare akkerland beschikbaar gesteld. De Boterbloem kan deze grond van de gemeente en de eigenaar van het bedrijventerrein pachten. Eerder was al bekend dat het gebouw van de zorgboerderij zelf behouden kon blijven.

Maar volgens De Boterbloem is een boerderij runnen op drie hectare niet mogelijk. Het dubbele is nodig om serieus verder te kunnen met biologische akkerbouw, zelfs als er geschrapt wordt in andere activiteiten die er nu op het land plaatsvinden.

Slikken of stikken
De Boterbloem noemt het een ‘eenzijdig ontwikkeld plan’, waarbij volgens hun de boodschap ‘slikken of stikken’ is. Bovendien verschilt het niets met de eerder geboden oplossingen van ontwikkelaar SADC, die de grond om wil toveren tot bedrijventerrein.

‘Er ligt hier geen nieuw ambitieus voorstel, maar een sigaar uit eigen doos van SADC. Dit presenteren als de oplossing doet geen enkel recht aan de groene ambities van het college, noch aan het voortbestaan van De Boterbloem,’ schrijft de zorgboerderij in een reactie.

De Boterbloem heeft nu de hoop gevestigd op de gemeenteraad, die op 21 november nog moet instemmen met het plan.

Van: www.parool.nl

 

Zorgboerderij Boterbloem blijft mogelijk toch open

Er gloort toch nog hoop voor zorgboerderij De Boterbloem. De boerderij in Nieuw-West moet plaatsmaken voor een bedrijventerrein, maar mogelijk kan er toch nog ruimte worden behouden voor de boerderij zelf en wat akkers.

Door: Herman Stil 2 november 2018

Het blijkt volgens het Amsterdamse college mogelijk om een deel van de akkergronden in stand te houden in combinatie met het bedrijventerrein. De Boterbloem is een biologische zorgboerderij waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

Het is gevestigd in de Lutkemeerpolder achter Westgaarde. Daar is al twee decennia een bedrijventerrein gepland van ontwikkelaar SADC, waarin onder meer Schiphol en de gemeente Amsterdam participeren. Bekend was dat de boerderij op termijn zou moeten verdwijnen.

Alternatieven
Nu puntje bij paaltje komt, blijkt er veel verzet te zijn tegen de opheffing. Op voorspraak van de Amsterdamse gemeenteraad heeft het college daarop alsnog onderzoek laten doen naar alternatieven waarbij de Boterbloem kan blijven bestaan.

Eerder was al duidelijk dat het gebouw zelf behouden kan blijven, nu is er ook een kans dat daarbij drie hectare akkerland beschikbaar blijft, zodat vee gehouden kan worden. De Boterbloem zal wel een deel van die grond van de gemeente en de eigenaar van het bedrijventerrein moeten pachten.

Het verlies aan bedrijfsgrond wordt dan elders gecompenseerd door in te leveren op gebied waar waterberging was voorzien. De herziening van alle bestemmingsplannen kost de gemeente wel 100.000 euro.

Pacht
Tot nu kreeg De Boterbloem het gebruik van zijn gronden van de gemeente. Omdat Amsterdam geen extra kosten wil maken voor het behoud van de zorgboerderij, zal die in het vervolg marktconforme pacht moeten betalen die afhankelijk is van het soort gebruik.

De raad moet 21 november nog instemmen met het plan.

Van: www.parool.nl