Boterbloem wijst voorstel gemeente af

Afgelopen week heeft wethouder Van Doorninck aan de Boterbloem een voorstel voor behoud gepresenteerd. Het zou gaan om 2ha grond in het bedrijventerrein die we mogen blijven gebruiken. De foto onderaan geeft aan hoe dat er in de praktijk uit zou zien – achter en naast de boerderij.

Wij waarderen het zeer dat het College van B&W pogingen doet om de Boterbloem en haar akkers te redden. De afgelopen dagen hebben we serieus naar het voorstel gekeken.

Dit is helaas onvoldoende voor de boerderij om in het voortbestaan te kunnen voorzien.

Geen horecabedrijf, maar een boerderij
Op 2 ha is geen boerderij te runnen, ook niet op kleine schaal. Het enige verdienmodel zou een horecafunctie zijn met veel zorginkomsten. Dit is nooit onze ambitie geweest. Wij zijn een boerderij met een open karakter waar iedereen welkom is: bezoekers, wandelaars, rustzoekers, natuurliefhebbers, kopers van biologische producten, horecagasten of zorgcliënten.

Schuiven in functies, inschikken en andere nevenactiviteiten ontwikkelen behoort tot de mogelijkheden, maar alleen aanvullend op de kernactiviteit van De Boterbloem: biologische akkerbouw. Overigens spreekt het college over 3ha: de derde ha is de huidige boomgaard. Deze heeft nooit ter discussie gestaan, omdat de boomgaard geen onderdeel uitmaakt van het geplande bedrijventerrein.

In ons voorstel ‘Akkerpark’ hebben wij uitgerekend dat er minimaal 6 ha nodig is voor een rendabele exploitatie. Dat is dan ook de absolute ondergrens om het voortbestaan van de boerderij te kunnen waarborgen.

Slikken of stikken
In het voorstel van B&W wordt geen recht gedaan aan twee andere voorwaarden: voor zover mogelijk behoud van historisch kavelpatroon en open landschap. Zeker dat laatste is onlosmakelijk verbonden met de zorg- en de recreatiefunctie van de boerderij. Cliënten en bezoekers ervaren letterlijk ruimte en perspectief in de polder.

Wat opvalt is dat er in de afgelopen maanden uitgebreid gesproken is met SADC over de varianten. Aan de Boterbloem is nooit iets voorgelegd. We worden geconfronteerd met een eenzijdig ontwikkeld plan met de mededeling: slikken of stikken.

Oude wijn in nieuwe zakken
Het College heeft een voorstel ontwikkeld binnen de piketpalen die SADC heeft uitgezet. Al in de zomer van 2017 heeft SADC deze variant (weliswaar als tijdelijke) aan de Boterbloem voorgelegd. De twee vrijgemaakte hectares in het plan zijn geruild met grond verderop in het bedrijventerrein. Het is al jaren bekend dat er grondcompensatie omdat de waterkavels op verzoek van Schiphol aangepast moeten worden.

Er ligt hier geen nieuw ambitieus voorstel, maar een sigaar uit eigen doos van SADC. Dit presenteren als de oplossing doet geen enkel recht aan de groene ambities van het College, noch aan het voortbestaan van de Boterbloem.

Breed maatschappelijk verzet
Het gaat inmiddels niet alleen meer om de Boterbloem. Er wordt breed maatschappelijk een urgentie gevoeld voor behoud van biodiversiteit, open landschap en lokale voedselproductie. Daarnaast zijn door Platform Behoud Lutkemeer zaken naar voren gebracht met betrekking tot corruptie en malversatie. Deze behoeven ons inziens eerst aandacht alvorens het College een onomkeerbaar besluit over de akkers neemt.

Wij gaan er van uit dat de gemeenteraad uiteindelijk een verstandige keuze zal maken en roepen iedereen op ons de komende tijd daarin te steunen.

De Boterbloem blijft openstaan voor verdere gesprekken over de toekomst van de boerderij en haar waardevolle biologische akkers die meer recht doen aan de motie.

Komende tijd veel steun nodig
Behoud Lutkemeer heeft een krant gemaakt vol achtergrondinformatie en illustraties over de Lutkemeerpolder en de bouwplannen.

Deze krant wordt op 12 november aan Burgemeester Halsema aangeboden. Vanaf 16 uur is er een bijeenkomst bij de Stopera waar iedereen van harte welkom is.

Er is pompoensoep en de laatste informatie wordt gedeeld over de polder en de boerderij. Ook is het de gelegenheid om een stapel kranten ter verspreiding op te komen halen.

Behoud Lutkemeer organiseert de komende twee weken verschillende activiteiten. Houd de aankondigingen in de gaten.

Op 21 november vanaf 13.30 bespreekt de raadscommissie Ruimtelijke Ordening de motie van de Boterbloem en de Lutkemeerpolder. Kom ook naar de Stopera om dit te steunen.

Voorverzamelen vanaf 12.30 bij de Dokwerker (Jonas Daniel Meijerplein) waarna we in demonstratieve optocht naar de Stopera gaan.

Van: Nieuwsbrief De Boterbloem; 7 november 2018.

Zie ook: https://reddeboterbloem.wordpress.com