Uitslag draagvlak-meting (bouw)projecten Sloten

“Nee, we willen géén hotel en ook geen nieuwe shortstay op het dorp!”

54 Procent van de huishoudens in het dorp Sloten deed – ondanks de herfstvakantie – mee aan het draagvlak-onderzoek van de werkgroep Sloten! Conclusie: De meningen gaan duidelijk één kant op én men voelt zich sterk verbonden met het (beschermde) dorp(sgezicht).

De bewoners van het dorp Sloten spreken grotendeels met één stem als het gaat over de komst van een hotel en over de uitbreiding van tijdelijke verhuur aan expats en/of toeristen. Het overgrote deel van de huishoudens is bezorgd over de teloorgang van de sociale cohesie als er te veel tijdelijke bewoners op het dorp komen. Men vindt de huidige 18 plekken van tijdelijke verhuur (plus binnenkort 36 appartementen in het Ditlaar-shortstay-hotel) meer dan voldoende.

Liever goedkope woningen
In het hart van het dorp zullen op de locatie van de voormalige garage Kuykhoven woningen worden gebouwd. De werkgroep Sloten stelde hiervoor een alternatief bouwplan voor met kleinere en goedkopere huizen, die beter in het dorpsgezicht passen. Slechts negen procent van de ondervraagden uit het dorp Sloten is het met de projectontwikkelaar eens dat hier duurdere woningen (vanaf 400.000 euro) moeten komen. De grote meerderheid ziet liever goedkopere starters- en ouderenwoningen. Veel Slotenaren zijn bezorgd dat het dorp straks alleen maar voor rijkere mensen toegankelijk is en een ‘kakdorp’ wordt.

Laagdrempelig restaurant
Slechts vier procent van de deelnemers aan het onderzoek wil dat er meer shortstay-appartementen (in De Halve Maen) op het dorp komen. Draagvlak is er wel voor het behoud van de restaurantfunctie op deze locatie. Een pannenkoekenrestaurant is prima, maar dan liever wel met een wat uitgebreidere (gezondere) menukaart.

Parkeren en overlast
De huishoudens uit de Dorpskern en de Dorpsuitbreiding vermelden ook hun zorgen over het tekort aan parkeergelegenheid, de afname van de sociale cohesie op het dorp en de overlast van zalencentrum De Diamant en het Snookercentrum. Meer onderzoeksresultaten treft u op de website dorpsraadslotenoudosdorp.nl.

Wat nu?
De werkgroep Sloten gaat de resultaten van deze draagvlakmeting uiteraard delen met het gemeente- en stadsdeelbestuur, de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie. Als er nieuws is, leest u dat hier in deze Rubriek. “Het was een experiment om deze draagvlak-meting zo te houden”, aldus werkgroepvoorzitter Jan Brockhoff. “Het was een groot succes en levert waardevolle informatie op. Zeker voor herhaling vatbaar!”

Werkgroep Sloten van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp; 29 oktober 2018.

Uit: de Westerpost van 31 oktober 2018.

Zie voor een uitgebreid verslag: Rapportage Draagvlakmeting (bouw)projecten Sloten