Zorg goed voor de stad en voor elkaar

De Molen van Sloten staat, vanwege het overlijden van de burgemeester, de komende tijd iedere avond in de rouwstand. Net als zijn voorgangers bezocht ook Eberhard van der Laan de molen. Dat was vrijdag 16 maart 2012.

Sample Image
Molen van Sloten in rouwstand.

Hij was onder de indruk van de prachtige molen, die iedere dag open is voor bezoek, en van de grote actieve vrijwilligersorganisatie die de molen draaiend houdt. Eberhard bezocht de molen ter gelegenheid van de première van de film ‘Twee Eerste Stenen’. In deze film is vastgelegd hoe het gelukt is om de Molen van Sloten hier te krijgen. Een indrukwekkend verhaal waar ook de unieke beelden in zijn opgenomen hoe Koningin Juliana de molen opent in 1991. Na afloop was de burgemeester erg enthousiast en onder de indruk van de grote inzet van vrijwilligers.

Hij gaf aan dat “er wel tien fles in die ene film zaten”. “Eberhard lag ons na aan het hart”, vertelt molenvoorzitter Ko Kuiper. “Het is daarom niet meer dan logisch dat we onze bijzondere band benadrukken door de molen in de rouwstand te zetten”.

Voorafgaand aan het bezoek van de molen ging een rondwandeling door Sloten. De burgemeester en de stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud werden bij het politiebureautje van Sloten ontvangen door een delegatie van de Dorpsraad. Aan het jongste lid van de toenmalige Dorpsraad, Louis Jurgens, de eer om de heer Van der Laan een bescheiden cadeau, bestaande uit een aantal boekjes en kaarten van Sloten, aan te bieden.

De wandeling voerde langs de Sloterkerk, langs het Nederlands-Indië monumentje in de boerentuin en via de dorpsstraat naar de molen.

Van der Laan liep niet bepaald de deur plat in Sloten-Oud Osdorp. Op archiefbeelden die afgelopen dagen veel getoond werden bijt hij een actievoerder toe dat hij in de Baarsjes woont, een van de vijf kernen van de voormalige gemeente Sloten. Maar zijn natuurlijke habitat als raadslid, lijsttrekker voor de PvdA in 1994 en de laatste 7 jaar als burgemeester was dat van binnen de vermaledijde Ring A10.

Ik geloof niet dat hij sedert bovenstaande bezoek uit maart 2012 nog in functie ons gebied bezocht heeft. Dat is spijtig, tijdens zijn twee jaar als minister van ruimtelijke ordening in het kabinet Balkenende IV stelde hij het van groot belang te vinden dat we in een ongedeeld land leven, waarbij ook de periferie voldoende aandacht vanuit Den Haag diende te krijgen.

Als burgemeester had hij natuurlijk andere accenten, bijvoorbeeld de aanpak van de 600 criminele veelplegers. Op dat gebied heeft hij succes weten te behalen, ook al was hij de eerste om te zeggen dat het nog beter moest.

Maar aandacht voor het gebied buiten de Ring, met name NieuwWest en Sloten-Oud Osdorp was er mijns inziens in onvoldoende mate.

Zeker de laatste raadsperiode nu de stadsdelen feitelijk hebben opgehouden te bestaan. Bezuinigingen zijn onevenredig neergeslagen in Nieuw-West, problemen van binnen de Ring worden erg makkelijk over de schutting gekieperd. In het krakeel over de Koers 2025 heb ik zijn rustige en matigende inbreng node gemist.

Niettemin wil ik zijn afscheidsbede zeer ter harte nemen om goed te zorgen voor de stad en voor elkaar. Dat we de gemeente daarbij als medestander mogen ontmoeten.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 11 oktober 2017.