Het einde van zorgboerderij De Boterbloem nabij?

Het credo van goed zorgen voor de stad en voor elkaar lijkt meteen aan gruzelementen geslagen te worden in het geval van de Lutkemeerpolder. De politiek heeft gezegd dat pas nieuw bedrijventerrein nodig is als de bestaande terreinen gevuld zijn.

 Sample Image
Boerderij de Boterbloem. Foto: AT5.

Daar is nog allerminst sprake van. De grond is uitgegeven aan een projectontwikkelaar en er komt een 25 hectare groot bedrijventerrein voor in de plaats. Op de Boterbloem wordt nu juist bij uitstek gezorgd voor kwetsbare stadsgenoten die daar zinvol zich inzetten voor voedselproductie. Dat voorziet in een basisbehoefte van de Amsterdammers.

De Lutkemeerpolder heeft zeer vruchtbare grond die bij uitstek geschikt is voor voedselproductie. Bedrijven moeten gevestigd worden op daarvoor geschikte terreinen die in en om de stad nog ruimschoots voorhanden zijn.

Trijntje Hoogendam van de boerderij de Boterbloem wil absoluut op deze plek blijven: ‘Nee, dit is de plek die ik wil beschermen. hier hield mijn vader ook van. Mensen krijgen er een band met aarde. En om mijn imker te citeren: “Dat soort projectontwikkelaars zijn moderne roofridders die aarde plunderen voor eigen gewin “.

GroenLinks hoopt hier nog een stokje voor te steken. Jorrit Nuijens en Zeeger Ernsting van GroenLinks noemen het ‘uitermate onwenselijk’ dat de boerderij wellicht moet verdwijnen, vanwege de meerwaarde voor de directe omgeving en Amsterdam.

De partij zet vraagtekens bij realisatie zelf van het nieuwe terrein.

Volgens de fractieleden zou het nieuwe terrein pas hoeven te worden opgeleverd als een naastgelegen terrein is volgebouwd. Dus dat druist tegen de afspraken met stadsdeel Nieuw-West in.

We houden u op de hoogte.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 11 oktober 2017.