Zonnepanelen zijn in Beschermd Dorpsgezicht Sloten tóch toegestaan

Panelen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, mogen nu tóch – onder voorwaarden – vergunningsvrij op niet-monumentale panden in de oude dorpskern worden geplaatst.

Na de berichtgeving afgelopen december over de strenge eisen aan het plaatsen van zonnepanelen op álle huizen in het beschermde dorpsgezicht kreeg de projectleider Duurzaam Erfgoed Annette ten Doeschate van de gemeente Amsterdam veel vragen.

Zonnepanelen dak Osdorperweg 27. Foto Erik Swierstra.

Gewone panden: vergunningsvrij maar mét regels
“Eerst gingen wij er vanuit dat de regels voor rijks- en gemeentelijke beschermde gezichten gelijk waren, maar toen we er nog eens goed naar gingen kijken, bleek dat niet zo te zijn” laat de projectleider weten. “Panelen plaatsen op gewone huizen binnen het Beschermd Dorpsgezicht Sloten is dus vergunningsvrij, maar dat betekent niet dat álles mag. Er gelden bepaalde randvoorwaarden. Het is daarom van belang dat woningeigenaren zich voorafgaand aan de plaatsing goed informeren over wat wel en niet is toegestaan. Dat voorkomt gedoe na afloop. Team Duurzaam Erfgoed probeert bewoners die willen verduurzamen zo goed als mogelijk te begeleiden en de mogelijkheden te tonen zodat de (erfgoed)waarden zoveel mogelijk behouden blijven. Wie vragen heeft kan ons mailen.”

Slechts beperkte verstoring is toegestaan
In het algemeen geldt als basisregel dat zonnepanelen op daken in een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht niet, of slechts in beperkte mate, afbreuk mogen doen aan de karakteristiek van het dak en het daklandschap”, vertelt Ten Doeschate. “Plaatsing van zonnepanelen of -collectoren aan gevels en wanden is niet toegestaan. Alleen wanneer een paneel echt deel uitmaakt van het ontwerp van het pand, kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.”

Om de verstoring van het beschermd dorpsgezicht zoveel mogelijk te beperken geldt een aantal aanvullende regels voor de plaatsing van panelen op niet-monumentale panden. Wie zich aan deze basisregels houdt, weet zeker dat hij nooit last zal krijgen van de afdeling Handhaving van de gemeente.

• Op platte daken:
Zonnepanelen of -collectoren zijn toegestaan als zij tenminste zo ver verwijderd van de dakrand liggen als de collector of het paneel hoog is.

• Op schuine daken:
1. Hellingshoek: Panelen of collectoren worden direct op het dakvlak geplaatst. De hellingshoek van de collector of het paneel is dezelfde als die van het dakvlak waarop ze worden aangebracht.

2. Aaneengesloten vlak: Panelen worden in een recht aaneengesloten vlak aangebracht op minimaal drie pannen (of vergelijkbare) afstand tot goot, nok en zijkanten van het dakvlak. Rond dakramen en dakkapellen circa 50 cm paneelvrij houden.

3. Mat + terughoudend: Panelen en collectoren hebben een terughoudende detaillering. a. Kleuren komen overeen met het achterliggende dakvlak of zijn matzwart. b. Zonnepanelen zijn mat en hebben een gelijk gekleurde, liefst matte, randafwerking.

Monumenten: vergunningsaanvraag is verplicht
Voor het aanbrengen van zonnepanelen op alle monumenten (rijks- en gemeentelijk) moet altijd een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Voor wie niet zeker weet welke panden in het landelijke gebied een monumentenstatus hebben: Dit zijn de monumenten van Sloten en Oud Osdorp. De eisen die worden gesteld aan de niet-monumenten gelden hier ook.

Als verdere basisregel geldt: Zonnepanelen zijn toegestaan op alle daken van monumenten, mits deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte.

Daarna wordt het al snel wat technischer. Ten Doeschate: “Bij hellende daken dient rekening gehouden te worden met overhoekse zichtlijnen. De panelen mogen geen hoek hebben ten opzichte van het hellend dakvlak en de bestaande dakbedekking moet worden gehandhaafd. Bij daken die zijn gedekt met leien, koper, losanges (ruitvormig zink) of een andere zeldzame dakbedekking of indien een dak een beeldbepalend onderdeel is van de architectuur of het monumentale voorkomen van een monument, zijn zonnepanelen in beginsel niet toegestaan.”

Tamar Frankfurther; 6 juli 2022

Via deze link kunt u het beknopte overzicht ‘Regels zonnepanelen in Beschermd Dorpsgezicht Sloten en op monumentale panden in het kort’ raadplegen.

Via deze link kunt u de gemeentelijke welstandsnota downloaden.