Groot onderhoud Osdorperweg opnieuw uitgesteld

Voor de tweede keer dit jaar wordt het groot onderhoud aan de Osdorperweg uitgesteld. Dat heeft de gemeente afgelopen week in zijn bewonersbrief van 27 juni 2022 laten weten.

Het Onderweggetjebij de Osdorperweg. Foto: Theo Durenkamp.

Als reden hiervoor wordt genoemd dat door “capaciteitsproblemen bij het schrijven van het bestek waardoor de startdatum in juli niet meer haalbaar is”. De exacte startdatum zal naar verwachting in het najaar komen te liggen.

1 februari werd 1 juli 2022
Vorig najaar werd huis-aan-huis bekend gemaakt dat het werk op 1 februari 2022 zou starten. Tevens werd daarbij een tijdschema gepresenteerd waaruit viel af te lezen welk deel van de weg in welke maand zou worden aangepakt. In september zou de weg dan weer helemaal opengaan.

Slechts vier dagen vóór 1 februari werd het werk plotseling afgeblazen. Met als reden dat “de benodigde kabels niet voorradig waren en dat opeens nog een bodem- en funderingsonderzoek moest volgen”. Later maakte de gemeente bekend dat het groot onderhoud op 1 juli 2022 zou starten.

Geen aandacht voor verkeersveiligheid
De gemeente gaf toen tot teleurstelling van de bewoners, de Klankbordgroep Oud Osdorp en de Dorpsraad aan dat er niets gedaan zou worden om ook meteen de veiligheid op de Osdorperweg te verbeteren. De gewenste verbeteringen voor de verkeersveiligheid zouden dan pas een jaar later volgen. Blijkbaar vond de gemeente het na al die jaren nog nodig om na het opknappen van de weg, die dan helemaal een lange rechte racebaan is geworden, “de verkeerssituatie eerst nog een jaar lang te monitoren”. Nu het groot onderhoud straks bijna alweer een jaar wordt uitgesteld, zou de gemeente kunnen overwegen om toch meteen maar de verkeersveiligheid aan te pakken.

1 juli wordt najaar 2022
Zoals gezegd: De Klankbordgroep Oud Osdorp pleitte er juist voor om het groot onderhoud en verkeersmaatregelen in één keer aan te pakken. Dat zou tevens kostenbesparend zijn. Eventueel wilde de Klankbordgroep het groot onderhoud daarom liever uitstellen om dit te laten samenvallen met de gewenste verkeersverbeteringen. En nu wordt – wéér precies vier dagen voor de start van het groot onderhoud – het werk opnieuw afgeblazen.

Geschikt maken voor zwaar vrachtverkeer?
Het is opmerkelijk dat in de brief nergens wordt aangestipt dat de weg geschikt zal worden gemaakt om zwaar vrachtverkeer toe te kunnen laten. Dit was namelijk hét grote bezwaar van Klankbordgroep, de Dorpsraad en bewoners bij alle discussies in de afgelopen maanden. Wél wordt vermeld dat zowel de asfaltlaag als de fundering compleet worden vernieuwd. En tevens wordt bekend gemaakt dat er rode fietsstroken komen en dat alle 50 km-borden worden vervangen door 30 km-borden. Maar… in de brief staat geen enkel woord over de wijze waarop deze lagere snelheidslimiet op deze drie kilometer lange rechte weg zal worden gehandhaafd! Met de jarenlange ervaringen op de Osdorperweg, laat het zich raden hoe deze verkeersmaatregel gaat uitpakken. Het wordt straks nog gevaarlijker voor fietsers op deze smalle rechte polderweg, die notabene onder het Hoofdnet Fiets valt…

Onderweg helemaal of half opknappen?
Voor de eerder aangekondigde verbetering van de zuidelijke helft van de Osdorperweg wordt echter een voorbehoud gemaakt. Dat geldt ook voor de Onderweg, getuige de passage: “Nadat het groot onderhoud op het noordelijk gedeelte gereed is, wordt geprobeerd om aansluitend de asfaltdeklaag van het zuidelijke gedeelte ook te vernieuwen.” En: “Het is nog onduidelijk of op de ventweg alleen de deklaag vernieuwd dient te worden of dat hier ook de fundering moet worden vernieuwd.” Voor de bewoners is het inmiddels een uitgemaakte zaak dat de huidige staat van beide stukken weg om een volwaardige aanpak vraagt.

Theo Durenkamp; 3 juli 2022.

Zie ook: www.theodurenkamp.nl/artikelen/groot-onderhoud-osdorperweg-opnieuw-uitgesteld