WOOS bereidt acties voor

Het Woonschepen Overleg Osdorp Slotervaart (WOOS) is bezig met het voorbereiden van acties tegen o.a. het Stadsdeel Nieuw-West. Het gaat over de dijkverbetering van de Ringvaartdijk tussen de brug van Sloten en De Nieuwe Meer. De zaak loopt al sinds 2008 en vanuit de WOOS wordt de overheid (w.o. Stadsdeel Nieuw West) ervan beschuldigd dat men “koste wat het kost en door middel van machtsmisbruik haar plannen wil doorzetten ten koste van natuur, de gemeenschap en haar bewoners”.

Het is een ingewikkelde zaak omdat er veel overheidsorganen en gemeenten bij betrokken zijn, zoals Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Noord Holland, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West, Gemeente Haarlemmermeer en AGV . Al jarenlang voeren deze organisaties en afvaardigingen van de bewoners van de woonboten overleg. Even leek het er op dat er overeenstemming was, maar het merendeel van de bewoners vindt toch dat er te weinig geluisterd wordt naar hun idee├źn en stellen dat de genoemde organisaties onderling een pact hebben gesloten. “Vanuit een idee van dijkverbetering en de creatie van een Groene As is een plan ontstaan, waarbij er sprake is van een bestuurlijke tunnelvisie. Voor het bereiken van het vooraf al vaststaande einddoel wordt geen middel geschuwd. Sterker nog zelfs verlegging van de gemeente grenzen, het negeren van juridische uitspraken, het niet juist informeren van de Gemeenteraad, etc. is hier een onderdeel van!” De komende weken gaat het bestuur van de WOOS alles uit de kast halen om gehoord te worden. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie op de speciaal voor de actie gemaakte website: http://250bomenweg.nl

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 9 mei 2012.