Hoorzitting over vestiging McDonald’s en LaPlace aan Anderlechtlaan 250

Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ (VDOB) – De gazet van Oeverlanden en Riekerpolder nr. 25; 11 mei 2012

Hoorzitting over vestiging McDonald’s en LaPlace op het ‘weiland’ aan Anderlechtlaan 250

Dinsdag 15 mei vanaf 19.30 uur in het Activiteitencentrum België (Nieuw-Sloten)

Langs deze weg willen we u, als lid van onze vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’, informeren over ontwikkelingen rondom ons mooie gebied. Om de politiek te laten zien dat velen bezwaar hebben tegen een rustverstorende, en de gezondheid van kinderen riskerende onderneming, is het belangrijk op deze hoorzitting aanwezig te zijn. U kunt natuurlijk ook uw mening schriftelijk laten weten aan onze volksvertegenwoordigers in de stadsdeelraad.

De vereniging zal de bezwaren die leven nader toelichten. We vragen een normale  bestemmingsplanprocedure, want er is maatschappelijk gezien geen spoedeisend belang bij vestiging van dit grote fastfood restaurant.

Uit het artikel in het Parool van 25 april 2012 blijkt dat € 7 miljoen geïnvesteerd zal gaan worden. Om dit rendabel te exploiteren zal een forse bezoekersstroom gegenereerd moeten worden. Daarbij wordt gericht op de passerende automobilisten op de A4. Om het plan aanvaardbaarder te maken krijgt de McDonald’s een LaPlace op het dak dat zich meer richt op de Oeverlanden. Wat dit betekent voor de kleinschalige horeca die in de Oeverlanden na veel wikken en wegen is gerealiseerd, enkele jaren geleden, is zeer de vraag.

Zwerfvervuiling
Nu in de voorbereidingsfase worden er mooie woorden gesproken dat de zwerfvervuiling structureel aangepakt zal gaan worden. Vijf jaar ervaring, van 2001 tot 2006 leert dat de rijke verpakking van het fastfood tot in alle uithoeken van het terrein terug te vinden was. Het was een verademing dat na 2006 het langzaam verdween uit de omgeving, hoewel na jaren her en der wel weer zo’n weinig afbreekbaar hamburgerbakje opduikt. Hardnekkig oud vuil.

File op de A4 ?
Een andere kwestie betreft de verkeersafwikkeling. De A4 is een filegevoelig tracé, waaraan Rijkswaterstaat afgelopen jaren ettelijke miljoenen besteed heeft om de vluchtstroken om te bouwen tot extra rijbanen en vluchthavens heeft aangelegd. De op- en afritten naar de Anderlechtlaan zijn verdubbeld en er is een zogenaamde Kluifrotonde aangelegd, allemaal maatregelen om het autoverkeer te stroomlijnen. Dat kan nog zonder verkeerslichten, als enige op- en afritten in Amsterdam, maar voor wandelaars en fietsers is de route van en naar de Oeverlanden er niet leuker op geworden. Het Christoffel Plantijnpad, ooit bedoeld als exclusieve toegangsroute voor wandelaars en fietsers is ook door autoverkeer toegeëigend.

Zal door de komst van een dergelijke grote publiekstrekker, met duizenden auto’s per dag, de precaire balans doorslaan?

Parkeervoorziening Oude Haagseweg
Een kwestie die in deze omgeving ook nog steeds speelt is de inrichting van de Oude Haagseweg. De vroegere parkeerplaats voor de bezoekers van de Oeverlanden is ingepikt door de vrije busbaan, de bezoekers moeten zich behelpen met een slordige parkeerstrook langs de andere rijbaan. De verkeersdrukte alhier zal de komende tijd alleen maar toenemen door de ingebruikname van de golfbanen, waarvoor de boerderij van Fred Hosselet moest wijken. Alle ontwikkelingen in ogenschouw genomen moet de conclusie zijn dat hier onterecht een vrije busbaan ligt met een dure verkeerslichtinstallatie op de brug over de Ringvaart. De recreant die per auto komt zit in het verdomhoekje, en het ziet er allemaal lelijk en onaantrekkelijk uit. Herstel de oude situatie van voor de komst van de vrije busbaan, en maak het parkeren ter plaatse desnoods betaald.

De gehele inbreng van de vereniging op de hoorzitting kunt u vinden op onze website.

Amsterdam, 3 mei 2012

Uitnodiging van de stadsdeelraad Nieuw-West

15 mei 2012 – Hoorzitting McDonald’s/La Place

Laat de deelraad uw mening weten
Op 30 mei 2012 neemt de deelraad van Nieuw-West het besluit om wel of geen bedenkingen te hebben bij de nieuwbouw van een gecombineerd (fastfood)restaurant en McDrive aan de Anderlechtlaan 250.

De aanvraag voor de nieuwbouw past niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Daarom is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig en moet de deelraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor deze aanpassing.

Hoorzitting Mcdonald’s/La Place
* Datum: 15 mei 2012
* Inloop: 19.00 uur
* Programma: 19.30 – 22.00 uur
* Locatie: Huis van de Wijk, Hageland 117-119, 1066 SB Amsterdam

De deelraad wil een zo goed mogelijk besluit nemen en nodigt u van harte uit uw mening te geven.

Wilt u ook de deelraad laten weten wat u van de plannen vindt? Meldt u dan aan bij de griffie van de deelraad Nieuw-West, telefoon 020 253 6742, e-mail raad@nieuwwest.amsterdam.nl .

Uw aanwezigheid bij de hoorzitting op 15 mei wordt op prijs gesteld. Uiteraard kunt u bij verhindering ook per e-mail uw mening kenbaar maken.

Wilt u meer weten over de bovengenoemde plannen voor de nieuwbouw aan de Anderlechtlaan. Kijk dan op www.raadsinformatienieuwwest.nl . Bij de raadsvergadering van 8 mei 2012 vindt u alle stukken over dit onderwerp.

McDonald’s en LaPlace naast de voordeur van de Oeverlanden? – Beter van niet!

Met deze folder nam McDonald’s in 2006 afscheid na 5 jaar haar producten in onze buurt verkocht te hebben. Ze tracht, nu samen met LaPlace, terug te keren, nu voorgoed. De nieuwe eigenaren van de grond trachten een nieuwe bestemming te krijgen van het stadsdeelbestuur, het veilingbord vermeldt expliciet dat dit een heel zware procedure zal zijn voor eigen risico en kosten. Wij rekenen erop dat onze stadsdeelraad een zorgvuldige afweging maakt. Wij vragen herstel van het oude weiland, onderdeel van de Riekerpolder en de Oeverlanden, groene oase in een drukke zuid-as. Links het veilingbord uit 2007. De huidige eigenaren hebben de drie percelen samen voor €2.2 miljoen gekocht, waarbij het transformatorhuis van de NUON erfpacht betaalt. Op het derde perceel(tje) staat nog de rode zuil van McDonald’s. Laat dat een blijvende herinnering zijn aan een drukke episode.

Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’

www.oeverlanden.nl