Dodenherdenking aan de Osdorperweg

Zoals elk jaar is er ook nu weer de Dodenherdenking bij het monument aan de Osdorperweg, hoek Lutkemeerweg. Aanvang van de plechtigheid is 19.30 uur. Na het voorlezen van enkele gedichten en toespraken van o.a. ds. Bakker wordt meegedaan met de 2 minuten stilte waarna er gelegenheid is voor het leggen van kransen en bloemen. Tijdens de plechtigheid is de Osdorperweg ter plekke afgesloten voor alle verkeer.

Het thema van dit jaar is Vrijheid geef je door. Daar is een campagne voor opgezet die officieel gestart is op 27 maart 2012. Er doen ruim 430.000 kinderen aan mee. Zij zullen maar liefst 1.180.000 fakkelstickers op een kaart verspreiden met een eigen boodschap over de vrijheid.

De fakkelcampagne
De fakkel is hét landelijk symbool van de thema’s op 4 en 5 mei: herdenken, herinneren en vieren. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil dat de fakkel, in de vorm van een speldje en/of sticker, in de toekomst een herkenbaar symbool wordt voor iedere Nederlander. Zodat iedereen weet dat de fakkel staat voor de verbondenheid met herdenken en vieren. En dat zoveel mogelijk mensen de fakkel zullen dragen, zodat deze verbondenheid zichtbaar wordt.

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 2 mei 2012.