Wit licht in het dorp Sloten

Geruime tijd geleden berichtten wij op deze pagina verschillende keren over de nieuwe straatlantaarns in Sloten. Het ging daarbij om de techniek, maar ook over de kleur van het licht (helder wit). Naar aanleiding van die berichten kwamen er nogal wat reacties binnen. Zowel positieve als negatieve. De positieve reacties waren in de trant van ‘helder wit licht, ‘vergroot het gevoel van veiligheid op straat’, ‘mooie lantarenpalen, gelukkig niet van die moderne zoals in Oud Zuid’ en ‘dank aan het stadsdeel dat ze deze mooie lantarens hebben gekozen’.

De negatieve reacties waren ook begrijpelijk: ‘hard wit licht’, ‘ongezellig’, ‘ik kan er binnen gewoon de krant bij lezen’, ‘schijnt recht in mijn slaapkamer’. In het vorige artikeltje kondigden we aan dat we de zaak zouden bespreken in de werkgroep Dorp Sloten van de Dorpsraad. Dat is inmiddels gebeurd en de uitkomst van het gesprek was wel enigszins voorspelbaar. Binnen de werkgroep waren de reacties net zo verdeeld als in het dorp zelf. Er was nog wel de behoefte om even duidelijk te stellen dat het stadsdeel niets van doen heeft met deze verlichting. De Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (DIVV) van de Centrale Stad is hiervoor verantwoordelijk. En verder is besloten om de zaak te laten voor wat hij is. De kans dat de DIVV eventueel nog een ander type lamp in de armaturen zou willen plaatsen is vrijwel nihil. En welke oplossing je ook kiest, je kunt het toch niet iedereen naar de zin maken.

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 16 november 2011.