‘Dorpsraad kan subsidie vragen’

Jesse Bos, wethouder Zorg en Welzijn van stadsdeel Nieuw-West, reageert op het bericht in De Echo van vorige week over het opheffen van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

“De Dorpsraad klaagt over het feit dat hun secretaresse niet meer wordt vergoed. De Dorpsraad kan kosteloos van de bestaande ruimte gebruik maken en een vrijwilligers-subside aanvragen. Voor geen enkele vrijwilligersorganisatie vergoeden we de secretaresse. We zitten midden in de crisis en het geld wat we nu te besteden hebben, gaat naar de mensen die dit het hardst nodig hebben!”

Het dagelijks bestuur van Nieuw-West heeft bewust gekozen om het totale welzijnswerk van onderaf opnieuw op te bouwen en heeft daarom begin dit jaar alle langdurige subsidierelaties stopgezet. Vervolgens is er een nieuw welzijnskader gemaakt, een zogenaamde nieuwe wensenlijst. Het stadsdeel is ingedeeld in negen wijken. Leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische posities van de bewoners verschillen per wijk. Het stadsdeel kiest voor een basisaanbod voor haar bewoners. Maar voor de wijken waar de problemen het grootste zijn, komt daarbovenop een extra aanbod dat aansluit bij de vraag. Nieuw in het basisaanbod is dat iedere wijk één Huis van de Wijk krijgt.

Wethouder Bos van Welzijn, Jeugd en Zorg: “Ik wil dat de meest kwetsbare mensen in alle wijken bereikt worden en het geld gaat naar de mensen die dit het hardst nodig hebben. In elke wijk hebben we een uitvoerige wijkanalyse gemaakt en gekeken naar wat die wijk nu nodig heeft. het is een kwestie van maatwerk leveren.”

Uit: De Echo van 23 november 2011.