De Dorpsraad in actie

Op 30 november 2011 was er een Plenaire vergadering van de Commissie van de Stadsdeelraad Nieuw-West waar over de begroting van 2012 werd gesproken. Er waren aan het begin van de avond talloze insprekers. Vertegenwoordigers van organisaties die op dit moment twee dingen gemeen hebben. Eén: ze werden allemaal gekort op hun subsidie, of raakten die soms zelfs helemaal kwijt. Twee: ze pleitten allemaal voor het behoud van hun subsidie. De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp was één van de insprekers.

Een pleidooi
Namens de Dorpsraad hield de voorzitter, Sjoerd Jaasma, in het dagelijks leven advocaat, een vurig pleidooi voor behoud van de Dorpsraad. Daarbij refereerde hij aan drie onderwerpen: de geschiedenis van de Dorpsraad, het Convenant en het fundamentele verschil tussen de Dorpsraad en welzijnsinstellingen in het gebied. Van die drie onderwerpen is op dit moment het laatste in verband met de begroting het belangrijkste. De suggestie vanuit de Deelraad dat de Dorpsraad zou kunnen opgaan in, of vergaand samenwerken met bij voorbeeld de welzijnsinstelling Impuls, wordt resoluut van de hand gewezen. En verder sprak Jaasma er zijn verbazing over uit dat in de hele conceptbegroting het woord Dorpsraad niet voorkomt.

Vragen
Na het pleidooi was het woord aan de leden van de deelraad die vragen konden stellen aan de heer Jaasma. De soms wel heel gedetailleerde vragen kunnen ruwweg als volgt worden samengevat: ‘kan het met (veel) minder geld en meer inzet van vrijwilligers’, ‘kan er niet meer worden samengewerkt met Impuls’, ‘zijn er andere financiële bronnen aan te boren’. De antwoorden van Jaasma waren, voor iedereen die maar enigszins bekend is met het reilen en zeilen van de Dorpsraad, weinig verrassend.

Vrijwilligers
Om te beginnen maakte hij duidelijk dat Dorpsraad al een heel groot beroep doet op de inzet van vrijwilligers. Maar er zijn nu eenmaal grenzen aan wat je van vrijwilligers kunt vragen. En voor alle vrijwilligersorganisaties geldt dat er een vast punt moet zijn van waaruit ondersteuning gegeven kan worden en de continuïteit gewaarborgd. Dat punt is het Dorpshuis met de ‘ambtelijke’ ondersteuning door de betaalde secretaris. Als dat wegvalt dan wordt het erg moeilijk, zo niet onmogelijk voor de Dorpsraad om de continuïteit te garanderen.

Welzijnsorganisatie
Het is de laatste tijd vaak aan de orde geweest, maar het moet duidelijk zijn dat de Dorpsraad geen welzijnsinstelling is. Vragen van de leden van de Deelraad in die richting werden door Jaasma dan ook met duidelijke voorbeelden afgehandeld. Met name de tijd en energie die door de Dorpsraad en de verschillende werkgroepen wordt besteed aan structuurplannen, bestemmingsplannen, bouwvergunningen, handhaving, verkeersproblemen, etc. etc. geven het grote verschil aan met bijvoorbeeld een organisatie als Impuls. Het valt ook niet te verwachten dat Impuls staat te trappelen om op die punten een Dorpsraad te gaan ondersteunen. Jaasma: ‘De Dorpsraad heeft wat dat betreft toch een soort Status Aparte. De problemen van het stadsdeel zij stadse problemen en de problemen waar wij voor staan hebben betrekking op het landelijk gebied en hoe dat te beschermen’.

Financiële bronnen
Verschillende sprekers deden de suggestie dat er mogelijk geld te vinden zou zijn bij de bevolking van Sloten en Oud Osdorp of het bedrijfsleven. Op die laatste suggestie reageerde Jaasma met een kort maar krachtig: ‘onbespreekbaar’. Geld bij de bevolking zien te vinden leverde enkele hilarische suggesties op, waaronder het opnieuw instellen van de tol op de Sloterweg. ‘Het Tolhuis staat er nog’, aldus Jaasma, ‘en zo’n hek is snel geplaatst’. Maar alle gekheid op een stokje, er valt misschien nog wel wat geld te halen bij de bewoners van het Dorpsraadgebied, maar dat zal bij lange na niet genoeg zijn om de Dorpsraad op een behoorlijk niveau te laten functioneren .

En verder…
De komende weken vergadert de Deelraad nog een aantal keren over de begroting en zullen knopen worden doorgehakt. Hoe de Dorpsraad daaruit zal komen valt nog niet te voorspellen. De leden van de Commissie lieten, op een enkeling na, weinig blijken van hoe zij zullen gaan stemmen. Het zwaard van Damocles blijft dus nog even hangen aan het beroemde dunne draadje.

Zodra er nieuws is leest u dat natuurlijk op deze pagina.

Arie van Genderen

UIt: de Westerpost van 7 december 2011.