Wethouder buigt zich over analyse verkeer Sloterweg

Tijdens de stadsdeelcommissievergadering van 8 november 2022 (vanaf tijdscode 19.00) beantwoordde portefeuillehouder Nazmi Türkkol schriftelijke vragen van commissielid Piet Boon over de uitvoering van de in januari 2022 door de gemeenteraad aangenomen maatregelen om o.a. de Sloterweg verkeersveiliger te maken.

Boon denkt dat het verstandig zou zijn om de invoering van Variant 2A (de verkeersmaatregelen die leiden tot selectieve toegang voor doorgaand verkeer op de Sloterweg en de Laan van Vlaanderen) uit te stellen totdat de doorstroming op de S106 en de S107 is verbeterd.

Wethouder moet nu een keuze gaan maken
Portefeuillehouder Türkkol liet in zijn reactie weten dat niet het stadsdeel, maar de wethouder, aan zet is: “De gemeenteraad heeft hierover een besluit genomen dat vooral gericht is op het vergroten van de verkeersveiligheid op de Sloterweg.” Iedereen kan straks nog overal met de auto komen, maar de raad besloot dat de Sloterweg alleen voor de omwonenden nog een doorgaande weg blijft. Om te voorkomen dat de verkeersstroom dan dwars door woonwijk Nieuw Sloten zou gaan, zal ook op de doorgaande Laan van Vlaanderen sprake zijn van selectieve toegang.

Metingen namen lang in beslag
Türkkol: “In dat verkeersplan is ook opgenomen dat er eerst metingen gedaan zouden worden.” Daarom heeft de gemeente een nulmeting gedaan en gemeten hoeveel auto’s gebruikmaken van de betreffende wegen (Sloterweg en Laan van Vlaanderen) en of openstelling van de Laan van Vlaanderen op bepaalde tijden haalbaar is. Omdat in dit onderzoek onderscheid gemaakt moest worden tussen de kentekens van ‘het bestemmingsverkeer van de bewoners’ en van ‘het doorgaand verkeer dat van elders komt’, werd voor dit onderzoek alvast gebruik gemaakt van de scancamera’s. “Maar”, zo laat Türkkol weten “dat duurde allemaal wat langer dan verwacht. Eerst voldeed de software niet. Daarom moest er nieuwe software worden aangeschaft. Toen het onderzoek eenmaal goed was uitgevoerd, moesten eerst de gegevens nog geanonimiseerd worden. Door dit alles is er vertraging opgetreden, maar meetresultaten en de analyse daarvan liggen nu bij de wethouder. De wethouder moet nu keuzes gaan maken over het vervolg en informeert hierover de gemeenteraad. Ik zeg opnieuw toe dat, op het moment dat de wethouder haar keuzes heeft gemaakt, dat ik de ruwe data volledig met de stadsdeelcommissie en de bewoners zal delen.”

Automobilist moet wennen aan andere route
De portefeuillehouder reageerde ook op de zorgen van verschillende bewoners over de ‘verkeerschaos’ die ontstond door dat de Sloterweg afgelopen week een aantal dagen was afgesloten: “Het betrof werkzaamheden aan het asfalt. Die hadden niets te maken met het invoeren van Variant 2A en het veilig maken van de Sloterweg. Dat er na de afsluiting van een zo intensief gebruikte verkeersader eerst elders opstoppingen ontstaan, dat verbaast me niet. Dat is heel normaal en gebeurt vaak. Dat komt doordat automobilisten gewend zijn aan bepaalde vaste routes en eerst tijd nodig hebben om andere routes te vinden en daaraan te wennen. Dat het elders vastliep had niets te maken met dat de gemeente hier niet op was voorbereid.”

Tamar Frankfurther; 11 november 2022.

Zie ook: Sloterbrug en Sloterweg