Westtangent en Oude Haagseweg en Anderlechtlaan

Wij hebben – ondanks onze inspanningen waarbij wij een betere inrichting van de Oude Haagseweg bepleitten – helaas geen resultaat bereikt.

De projectgroep gaat zijn eigen gang en laat zich niets gelegen liggen aan de inbreng van de vereniging. Wethouder Egbert de Vries, die pas kortgeleden op 20 januari 2021 aantrad, is niet in staat om hieraan iets te veranderen; of hij wil dat niet. Hij is namelijk ook voorzitter van de zogenaamde ‘Vervoerregio’, die formeel opdrachtgever is voor de aanleg van de busbaan van de Westtangent.

Ook het verdienmodel van betaald parkeren voor de bezoekers van De Oeverlanden op de zuidelijke rijbaan lijkt helemaal van de baan. Hierdoor wordt de financiering van het beheer in de toekomst nog niet zo simpel.

Pech voor voetgangers
Met inzet van veel belastinggeld van de burger worden de plannen doorgezet, zonder dezelfde burger ook maar enige kans te geven om mee te denken. Van het gemeentelijke beleidsvoornemen om “meer ruimte voor de voetgangers” te realiseren, komt hier helemaal niets terecht. ​De projectgroep ‘Ontwikkel Strategie Oeverlanden’ heeft ook zijn best gedaan om de plannen voor de vrije busbaan aan te passen, maar ook zij boekten geen resultaat.

Oeverlanden te ver van de Stopera en het Tuinstadhuis
Van ons stadsdeelbestuur hebben we helaas helemaal niets vernomen. Ook de gemeenteraadsleden toonden geen belangstelling. De zuidwesthoek van Amsterdam is blijkbaar net wat te ver weg. 

We hebben er veel energie in gestoken om met de wethouders in contact te komen, maar dat heeft geen vrucht afgeworpen. Dat is spijtig.

Nico Jansen, bestuurslid Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!