Hoe ziet het landelijke gebied er misschien in 2050 uit?

Regeren is vooruitzien. Daarom stelde de gemeente een ‘Omgevingsvisie 2050’ op. Velen hebben hun mening over dit concept met de gemeente gedeeld.

Het weidse polderland van de Osdorper Bovenpolder is de plek waar ter plaatse van de dwarswetering de geplande afslag van de Westrandweg in de Omgevingsvisie 2050 zou moeten komen.

Op 7 juli 2021 is de gemeenteraad aan zet om zijn mening te geven. De ambtenaren hebben het concept hier en daar wat aangepast. Er ligt nu een ‘concept Nota van Beantwoording’.

Afslag A5 en De Oeverlanden
In het breedsprakige wollige rapport stonden heel veel plannen. Een aantal daarvan oogstte veel negatieve reacties. Dat gold onder andere voor het plan om het polderlandschap van landelijk Osdorp mogelijk toch weer te gaan vernielen door de afslag vanaf de A5 (Westrandweg) weer uit de beruchte ambtelijke bureaulade te halen.

Ook groot en breed gedeeld verzet tegen de omvorming van De Oeverlanden van ‘natuurgebied’ naar een ‘landschapspark’, omdat daarmee de huidige natuurwaarden van het gebied verloren zouden gaan. Lees hier wat de ambtenaren met uw zienswijzen gedaan hebben en wat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.