Spelen met water in de Speeltuin Sloten

Half juni 2021 werd het nieuwe waterspeeltoestel in gebruik genomen.

De honderdjarige Speeltuin Sloten rust zeker niet op zijn lauweren. Het doel om hier een inclusieve groene speeltuin van te maken, móet gehaald worden. Want ook kinderen met een handicap hebben recht om (samen met andere kinderen!) te spelen.

Heerlijk kliederen met water… Foto: Ilse Groot.

Elke duit blijft welkom
Als het financieel allemaal rondkomt, hoopt het speeltuinbestuur de komende tijd ook nog andere nieuwe speeltoestellen aan te bieden. Het net gesloopte kasteel, dat niet langer veilig was, moet natuurlijk worden vervangen. Doet u ook een kleine (of grotere) duit in het zakje? Alle hulp is welkom! Nieuwe speeltoestellen kosten namelijk veel geld. Doet u mee? Stort ook op de rekening van de Speeltuinvereniging Sloten NL 56 RABO 0373 11 44 94, onder vermelding van “Nieuw speelkasteel”.