Westtangent en inrichting Oude Haagseweg

Vanwege de plannen die de projektgroep Westtangent maakt voor de Oude Haagseweg is de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ in het geweer gekomen tegen de eenzijdige nadruk op een vrije busbaan.

Juist nu de vervoerswaarde van deze busbaan ernstig is ondermijnd door de corona crisis kan het niet zo zijn dat deze belangen steeds op de eerste plaats staan.

Tekening hoe de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ denkt dat de Oude Haagseweg ingericht moet worden.

Volgens het adagium van de gemeente dat met werk, werk gemaakt moet worden leent het realiseren van de westtangent zich uitstekend om de inrichting van de Oude Haagseweg, die nu zo tekort schiet, ter hand te nemen.

Om de besluitvorming van stadsdeel, gemeenteraad, provinciale staten en de vervoerregio Amsterdam te kunnen beinvloeden is het van groot belang om een alternatief te bieden.

De projektgroep Westtangent was zo vriendelijk om ons daarin te faciliteren. De tegenspraak die ze hiermee faciliteren komt de kwaliteit van de omgeving ten goede, vanuit de gedachte dat betrokken burgers een positieve inbreng kunnen hebben en dat een gemeente geen onderneming is maar een gemeenschap moet zijn waarin ieders inbreng tot gelding moet kunnen komen.

Op kosten van de gemeente is een tekening gemaakt hoe volgens de vereniging de inrichting van de Oude Haagseweg er zou moeten uit gaan zien. De bus rijdt samen met het bestemmingsverkeer over de noordelijke weghelft en de zuidelijke weghelft wordt parkeerplaats voor de bezoekers van de Oeverlanden.

De brug over de Molenwetering blijft behouden met de rijbanen in het midden en het wandelpad aan de zuidzijde en het twee richtingen fietspad aan de noordzijde. De aansluiting op de Anderlechtlaan zal niet anders dan door een rotonde veilig kunnen geschieden.

Bijgaande tekening toont het gedeelte van de Oude Haagseweg tussen de Anderlechtlaan en de oprit naar de brug over de Ringvaart. Bijkomend voordeel van een dergelijke parkeerplaats kan zijn dat daarmee geld verdiend kan worden dat beheer en onderhoud van de Oeverlanden in de toekomst zou kunnen bekostigen.

Afgelopen weken stonden er soms 150 auto’s geparkeerd, dus dat geeft een idee dat hier wel wat opbrengst gerealiseerd zou kunnen worden.

Uit: de nieuwsbrief van de Vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’; augustus 2020.

Zie ook: www.oeverlanden.nl/nieuwsbrief/nummer44/