Het formele einde van de enige lokale politieke partij van Nieuw-West

Gulle donatie van 2.141 euro aan de Molen van Sloten

Toen de stadsdeelraden (en latere bestuurscommissie) in en van Nieuw-West nog écht invloed hadden, was het stadsdeel gezegend met een zeer betrokken lokale onafhankelijke politieke partij. De partij was diep geworteld in de lokale samenleving en luisterde goed naar de bewoners.

De succesvolle partij bleef niet aan de zijlijn staan, maar pakte ook bestuursverantwoordelijkheid. Toen de stadsdeelcommissie in 2018 werd ingesteld, hield het op. Deze lokale politici wilden namelijk geen deel uitmaken van de nieuwe tandeloze en slechts adviserende bestuurslaag. Het resterende geldbedrag dat nog op hun partij-rekening stond, doneerden zij aan de Molen van Sloten, die elk bedrag goed kan gebruiken. Hiermee hield de partij BNW’81 officieel op te bestaan. Een korte terugblik, die geen recht kan doen aan het vele werk dat ‘de lokalen’ voor het landelijk gebied verzet hebben.

Akerwegen behouden
Zo speelde Pieter Harkema namens de partij ‘Osdorp Onafhankelijk Zelfbestuur’ (OOZ’81) in de stadsdeelraad van Osdorp een belangrijke rol bij het behoud van de Noorder- en Zuiderakerweg. In de plannen van de gemeente zouden beide wegen – net als wél gebeurd is met het tuinders-achterland – onder het zand van de nieuwe woonwijk De Aker verdwijnen. Het was ook OOZ’81 die mede een lans brak voor de (her)bouw van de Molen van Sloten en de Oude Molen (Akermolen).

Vóór sportpark en tuinparken
Slotervaart kende zijn eigen lokale partij, Slotervaart Levendige Tuinstad (SLT). Ook deze partij heeft veel gerealiseerd. In 2004, bijvoorbeeld, wilde de gemeente (wéér wethouder Duco Stadig) de tuinparkcomplexen Lissabon en Ons Buiten en het sportpark bebouwen. Alleen de wielerbaan zou blijven bestaan. De gemeente had dit onzalig plan geheim gehouden. In de Kerstvakantie van 2003 werd bekend dat de gemeenteraad al in januari 2004 hierover een besluit moest nemen…

Liesbeth Stricker van SLT ontdekte dit. Zij organiseerde toen samen met de Dorpsraad op 4 januari 2004 (in de vrieskou) een bus-rondrit met bijna alle gemeenteraadsleden, langs het sportpark en de beide tuincomplexen. De rit eindigde in de kantine van voetbalclub Blauw-Wit op Sportpark Sloten. Daar wachtten ruim honderd Slotenaren en andere belangstellenden hen op en werd gesproken (en gediscussieerd) over de collegeplannen, die daarna snel van tafel verdwenen.

Beschermd Dorpsgezicht
In 2010 gingen de stadsdelen Slotervaart, Osdorp en Geuzenveld-Slotermeer op in ‘Nieuw-West’. Ook de drie lokale partijen besloten hun krachten te bundelen. SLT, OOZ’81 en Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld (LSG) gingen samen verder als ‘Bewoners Belangen Nieuw West ’81 (BNW’81)’. De al veel langer actieve Gerard Molewijk was degene die toen het vaandel van de lokale partij hoog hield. Zijn rol in de totstandkoming van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten was bijvoorbeeld onmisbaar. Ook in veel andere dossiers wist Gerard veel goeds te realiseren.

Tamar Frankfurtner

Uit: de Westerpost van 26 augustus 2020.