Wel of (nog) geen betaald parkeren op Sloten in 2024?

Wie de kaart bekeken heeft die bij de Beleidsnotitie ‘Uitbreiding Betaald parkeren in Nieuw-West’ hoort, heeft gezien dat de gemeente Amsterdam niet van plan is om betaald parkeren in te voeren in (het oude dorp) Sloten. Maar wat vinden de bewoners daarvan? Een impressie van een infoavond, half december 2022.

Kort na 19.30 uur opende de voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp Sjoerd Jaasma op 19 december 2022 de bijeenkomst, waarbij een kleine 20 bewoners aanwezig waren. De Dorpsraad had verkeerskundige Antoon Groot van stadsdeel Nieuw-West uitgenodigd voor het beantwoorden van technische vragen. Daarnaast was het stadsdeel vertegenwoordigd door gebiedsmakelaar Nieuw Sloten en Park Haagseweg Anna de Vries, die de honneurs waarnam voor gebiedsmakelaar Sloten, Nikki Weeling.

Privé- en openbare parkeerplaatsen
Jaasma gaf snel het woord aan bewoner Marc Makkes van de werkgroep Sloten. Deze had de kaart van de gemeente met daarop de – volgens de gemeente – beschikbare parkeerplekken, vergeleken met het feitelijke aantal parkeerplekken in het dorp Sloten: “Er zijn plekken die de gemeente meerekent voor parkeren, maar waar bijvoorbeeld een maximale periode parkeren van 15 minuten geldt, zoals bij Langsom. En tien parkeerplaatsen die de gemeente heeft ingetekend op de Slimmeweg, liggen voor de garages van de panden. De door de gemeente meegetelde parkeerplaatsen bij Ditlaar 3 zijn privéplekken bij Greenstay. Als de parkeerplaats bij de Anderlechtlaan volgens de planning ook betaald parkeren wordt (op maandag t/m vrijdag), is er een serieus risico dat die auto’s in de dorpskern van Sloten gaan staan.”

Per saldo blijkt er een groot verschil tussen de parkeerdruk die de gemeente berekend had (68%) en de parkeerdruk in de praktijk: 95%. Vergelijk de kolom “%” (opgave gemeente) met “Percentage” (bezetting op grond van feitelijk aantal parkeerplaatsen volgens het eigen onderzoek van de werkgroep Sloten). Foto: Cees Fisser.

DB Nieuw-West wil Sloten wél meenemen
Desgevraagd vertelde verkeerskundige Antoon Groot, dat de gemeente Sloten nu niet had meegenomen in de uitbreiding, omdat de gemeente – onder andere op grond van de ligging van Sloten – verwachtte, dat het ‘waterbedeffect’ (verplaatsing van parkeerproblemen van elders) zal meevallen. “Maar Amsterdam biedt niet voor niets inspraak bij de plannen”, aldus Groot, die ook meldde:
• Het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West bereidt in elk geval een advies aan B&W voor, dat in januari eerst aan de stadsdeelcommissie wordt voorgelegd, om het dorp Sloten wél meteen mee te nemen in deze uitbreidingsronde. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad daarover.
• Als Sloten niet meedoet met deze uitbreidingsronde van betaald parkeren, en de parkeersituatie in 2024 onhoudbaar blijkt, dan duurt het zeker een jaar voordat alsnog betaald parkeren kan worden ingevoerd.
• Als het eenmaal tot invoering mocht komen, dan kunnen de volkstuinverenigingen één parkeervergunning per drie tuinpercelen aanvragen.
• Bezoekers van bewoners kunnen gebruik maken van het bezoekerstarief: 150 uur per kwartaal parkeren met 65 procent korting; in 2024 is dat € 0,65 per uur. Voor mantelzorgers is er ook een regeling.

Bij parkeerzone Nieuw Sloten
In de discussie die volgde, rees de vraag “Als ook Sloten betaald parkeren zou krijgen, aan welke parkeerzone het dorp Sloten zich het beste kan laten toevoegen? De Aker, of Osdorp of Nieuw Sloten?” De aanwezigen waren van plan om in dat geval te kiezen voor Nieuw Sloten, omdat zij in Winkelcentrum Nieuw Sloten hun boodschappen doen en met hun eigen parkeervergunning daar dan dus gratis zouden mogen parkeren.
Eén bewoner was van mening dat de verkeer-/ parkeersituatie in Sloten en langs de Sloterweg zó uniek is voor Amsterdam, dat hiernaar apart onderzoek gedaan zou moeten worden, om tot een maatwerkoplossing te komen.

Geef uw mening
Marc Makkes raadde de aanwezigen aan, om vooral zélf de kaartgegevens van de gemeente te bekijken, én daarna ook een reactie uiterlijk op 20 januari 2023 in te sturen.

• Voor meer informatie en het inspraakformulier.

• Voor informatie over de parkeervakken volgens de gemeente. Zoek daarna verder in kaartlaag “Parkeren – Fiscale indelingen”

• Voor informatie over de parkeerdruk volgens de gemeente.

Cees Fisser; 19 december 2022.