Nieuwe ‘arbeiderswoningen’ aan de Sloterweg 711

Wie al wat langer deze Nieuwsbrief – toen nog krantenrubriek – leest, kent het verhaal over de strijd om de laatste arbeiderswoningen aan de Sloterweg buiten de dorpskern te behouden.

Ondanks de tomeloze inzet van Nico Jansen zijn de oude woninkjes toch gesloopt. Maar met zijn actie bereikte Nico wel dat de gemeente toezegde om aan de voorkant van de kavel huizen te bouwen die zouden lijken op de oorspronkelijke woningen. Inmiddels is de bouw begonnen.

Januari 2020 en december 2022 aan de Sloterweg 711. Toen: de arbeidershuisjes kort voor de sloop, nu: nieuwe woningen in aanbouw op dezelfde locatie. Foto’s: Erik Swierstra.