Voortgang herinrichting van het recreatiedeel Oeverlanden

De vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ heeft voorstellen ingediend over de toekomstige inrichting van het recreatiedeel van het gebied.

Vervolgens konden belangstellenden op 26 oktober 2022 tijdens een gemeentelijke participatiebijeenkomst in restaurant Aquarius aangeven welke inrichting zij het liefst zien. Dit alles uiteraard binnen de Ontwikkelstrategie die de vereniging en de gemeente samen hebben opgesteld.

Donkergroen: waardevol natuurlandschap; gearceerd langs de oevers van de Nieuwe Meer: nieuwe water- en oevernatuur. Roestbruin: recreatiezone. Donkergele lijn: snelfietspad. Lichtgele lijn: Rondje Nieuwe Meer. Sterren: zoekgebied zandstrand en stadsstrand. Ontwerpopgave De Oeverlanden, najaar 2021, gemeente Amsterdam.

Behoud van rust en natuurwaarden
In totaal zijn er tijdens de inspraak 170 reacties ingediend. Het overgrote deel van de participanten gaf de voorkeur aan het behoud van rust, natuurwaarden en het bijzondere karakter van De Oeverlanden. Nico Jansen van de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven!’ is optimistisch en verwacht dat er deze keer “geen gevecht geleverd hoeft te gaan worden tegen vlakke grasmatten met prullenbakken, omdat de Ontwikkelstrategie De Oeverlanden 2022 breed wordt ondersteund”. Het definitieve ontwerp voor de westelijke strandjes en de boulevard is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 gereed.

Tamar Frankfurther; 6 januari 2023.