Voortgang Ditlaarhotel Sloten

Op de hoek van de Sloterweg en de Ditlaar bij het oude dorp Sloten zijn de werkzaamheden voor de bouw van het shortstayhotel in volle gang. Het oude pand is uiterst zorgvuldig gesloopt (zodat veel materiaal hergebruikt kan worden). De damwanden zijn inmiddels geplaatst en er is zand gestort.

De aannemer laat weten dat de werkzaamheden tot op heden volgens planning verlopen. Naar verwachting zal (afhankelijk van het weer) op 25 februari begonnen worden met het heiwerk. Aansluitend wordt tot medio 2019 het betonnen casco gebouwd. Als alles volgens planning loopt, komen de eerste gevel-elementen rond juli.

Spannend
De entree van de dorpskern van Sloten gaat ingrijpend veranderen. Het ontwerp van dit nieuwe beeldbepalende pand naast de rijksmonumentale Pancratiuskerk is in goed overleg met de Slotenaren tot stand gekomen. Als het nieuwe pand straks echt vorm krijgt, zal het in het begin zeker even wennen zijn. Er is immers sprake van een flink bouwvolume.

Op basis van tekeningen is de verwachting dat het nieuwe pand maximaal aan zal sluiten bij de dorpssfeer en de cultuurhistorische waarden van het Beschermd Dorpsgezicht Sloten. Het blijft wel spannend hoe de nieuwbouw er straks ‘in het echt’ uitziet… Uiteraard blijft u via deze Rubriek op de hoogte.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 februari 2019.