Sloterweg is te druk en te gevaarlijk

Hoe fiets je dan veilig naar sportpark Sloten?

Nu de grote hockeyvereniging Xenios gedeeltelijk is verhuisd naar sportpark Sloten aan de Sloterweg, staat de fietsveiligheid op deze landelijke weg plotseling weer op de gemeentelijke agenda. De verkeersdrukte op de oude Sloterweg neemt schrikbarend toe en de veiligheid voor (jeugdige) fietsers neemt evenredig af.

De gemeente zou met een actieplan moeten komen om de algehele (fiets)veiligheid voor íedereen op de Sloterweg te verbeteren. De Sloterweg valt immers onder het gemeentelijke Hoofdnet Fiets. Niet dus! Het lijkt erop dat men kiest voor lapmiddelen… Worden bewoners tegen elkaar uitgespeeld?

Via Sloterweg?
Kiest de gemeente liever voor een nieuw (duur!) fietspad net buiten de dorpskern? Deze ‘achteringang van het sportpark’ wordt dan permanent opengesteld. Een slecht plan, dat veel weerstand oproept: “Dan krijgen we nóg meer asociale wielrenners door het dorp en over het krappe zijstraatje naar de achteringang. De zomeropenstelling daar leidt nu al tot valpartijen, (parkeer)overlast en ruzies op straat. Ook de aansluiting met (het trottoir van) de Sloterweg is gevaarlijk.”

Via Ringvaartdijk?
Ontsluiting van Xenios via de Ringvaartdijk, roept ook heftig verzet op. Het bestuur van het Woonschepenoverleg (WOOS): “Het fietspad over de dijk is prima, maar een directe ontsluiting naar het sportpark niet! Dit wordt dan al snel de officieuze Xenios-ingang waar jeugd ook met de auto gebracht en gehaald wordt en waar ouders zo dicht mogelijk bij die ingang gaan parkeren. Gevolg: gevaarlijke situaties en geruzie op de smalle dijk. Parkeren in de Groene AS. Wij hebben helaas al veel ervaring met Xenios-ouders op de dijk… “

Inloopbijeenkomst
Op 27 februari houdt de gemeente een inloopbijeenkomst over het wielercircuit op het sportpark en over de fietstoegang-opties.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 20 februari 2019.