Boerderij De Boterbloem blijft strijdvaardig

“In de discussie rond het behoud van de biologische boerderij De Boterbloem en de Lutkemeerpolder is een belangrijk aspect onderbelicht geraakt”, zo laat Trijntje Hoogendam weten.

“Het gaat namelijk telkens over het bouwrijp maken van slechts een deel van de polder. De overeenkomsten van de buren van De Boterbloem zijn níet opgezegd en de voorbereidende bodemonderzoeken zijn slechts op de helft van de akkers van De Boterbloem uitgevoerd. Wij concluderen daaruit dat alleen het deel voor SEKU BV bouwrijp wordt gemaakt. Terwijl het juist zeer de vraag is of de overeenkomst met déze partij wel rechtsgeldig is.” 

(Foto: Erik Swierstra) 

Corruptie en omkoping?
Alies Fernhout vervolgt: “Het afgelopen jaar is overduidelijk gebleken dat de gemeente Amsterdam met de Lutkemeerpolder én ecologische zorgboerderij De Boterbloem in haar maag zit. Logisch: Voorgaande bestuurders hebben deze prachtige en historische polder afgedankt voor een bedrijventerrein en daarbij ongunstige – misschien wel belachelijke – afspraken gemaakt met grondspeculant SEKU BV. Deze heeft acht hectare in de polder aangekocht voor 2,5 miljoen euro en voor acht (!) miljoen euro doorverkocht aan de gemeente. Bovenop deze hoofdprijs bedong SEKU BV ook nog het recht om die acht hectare te ontwikkelen en op 20 procent van de opbrengsten. Aan deze overeenkomst heeft de gemeenteraad van Amsterdam in 2009 groen licht gegeven.

De omstandigheden waarbinnen deze overeenkomst tot stand is gekomen, zijn inmiddels tot bij de Hoge Raad als corrupt bestempeld. Daarmee is de kans niet gering dat de overeenkomst zelf nietig is. Daarnaast loopt tegen de ondertekenaar namens SEKU BV een onderzoek vanwege verdenking van omkoping. Begin 2019 zal deze zaak voorkomen. Of de overeenkomst en dus de voorgenomen bouw van het bedrijventerrein stand houden, is maar zeer de vraag. Deze uitslag is dus van groot belang.”

Daarnaast wil De Boterbloem in de komende maanden gezamenlijk alle mogelijkheden voor behoud van de Lutkemeerpolder (en boerderij De Boterbloem) onderzoeken. Dus: stoppen met denken in ONmogelijkheden. Er liggen vele kansen, ook op het gebied van financiering. Via deze Rubriek blijft u op de hoogte.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 februari 2019.