Voortaan jaarlijkse APK voor Canadese populieren

Maar nu eerst: snoeibeurt ‘op maat’

In Nieuw-West staan veel Canadese populieren. Het zijn prachtige snelgroeiende hoge bomen met ruisende bladeren. Takbreuk is nooit helemaal uit te sluiten, maar goed onderhoud kan veel ellende voorkomen. De gemeente is druk bezig een nieuw onderhoudssysteem ‘uit te rollen’.

Het resultaat van de bomen-APK van de Canadese populieren
langs 
de Vrije Geer en Ditlaar op Sloten: oranje = veiligheidssnoei;
geel = geen maatregel nodig. (Bron: Gemeente Amsterdam)

Iedere populier is gekeurd en heeft een virtuele ‘kleursticker’ gekregen. Onveilige risicobomen kregen code ‘rood’. Deze worden vóór half april 2019 gekapt. Bomen met code ‘oranje’ worden later dit jaar – volgens een individueel snoeiplan – (fors) gesnoeid. Uiteraard houdt de gemeente hierbij rekening met het broedseizoen.

Als de takgroei bijvoorbeeld vooral al één kant zit, dan zijn er andere snoeiwerkzaamheden nodig dan wanneer alle takken evenwichtig alle kanten op groeien. Deze snoei op maat zorgt ervoor dat de bomen gezond ouder worden. Bomen met code ‘geel’ zijn goedgekeurd en hoeven nu niet te worden gesnoeid. Voortaan neemt de gemeente alle overgebleven Canadese populieren in Amsterdam ieder jaar onder de loep. Bij acuut gevaar blijft een noodkap altijd mogelijk.

Dit voorjaar kunnen we in ieder geval nog volop genieten van de populieren.
Na de snoei zal het weer even duren voordat hun bladeren weer zo mooi ruisen…
(Foto: Erik Swierstra)

Code rood
Het overgrote deel van de bomen (in het landelijk gebied) blijft behouden. Vooral op sportpark Sloten en in De Oeverlanden zal echter – omwille van de veiligheid – wel moeten worden gekapt. Op Oud Osdorp verdwijnen vier onveilige bomen: twee langs de Slibveldenweg (vlak bij de Osdorperweg) en twee op de Joris van den Berghweg (vlakbij de Nico Broekhuyzenweg). Wie precies wil weten welke bomen de komende tijd gekapt worden, kan terecht op deze website: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bomen/936-canadese/

Herplant
Op dezelfde plek (of in de buurt) waar bomen gekapt zijn zullen vanaf het eerstvolgende plantseizoen (november 2019) nieuwe exemplaren in verse boomaarde worden geplant. Sinds 2014 geldt in Amsterdam namelijk als beleid ‘Kap mits herplant’. Hier worden andere soorten populieren, iepen, eiken of lindes geplant.

Tijdens storm in de afgelopen jaren verloren de populieren langs de Vrije Geer en Ditlaar regelmatig spontaan grote takken. Het is dus goed dat de gemeente alle populieren voortaan zorgvuldig gaat beheren.

Wie vragen heeft, kan 14020 bellen of zijn vraag via email stellen: canadesepopulieren@amsterdam.nl

Tamar Frankfurtner

Uit: de Westerpost van 20 maart 2019.