2000 afleveringen

Voor de 2000e keer verschijnt woensdag 27 maart 2019 de wekelijkse rubriek Sloten-Oud Osdorp in De Westerpost, het huis-aan-huisblad van Nieuw-West.

Wie snel rekent, komt tot de conclusie dat deze rubriek dus al 40 jaar bestaat. Inderdaad, de eerste aflevering verscheen 4 januari 1979 in de Badhoevese/Slotense Courant, om daarna wekelijks al het nieuws uit dit gebied op een halve en soms hele krantenpagina te presenteren.

Na 539 afleveringen kreeg de rubriek in 1989 zijn vervolg in De Westerpost, omdat de krant toen niet langer in Sloten werd bezorgd en later werd opgeheven.

Oprichting Werkgroep Publiciteit
De initiatiefnemer van de wekelijkse publicatie onder de kop Sloten-Oud Osdorp was Slotenaar P. Hans Frankfurther. Op 6 december 1978 kwam hij samen met Stien Ruijs en Chris Noordermeer bij mij langs op de St. Jozefschool, waar ik directeur was, en na een klein uurtje hadden we het beklonken: we zouden met ons vieren elke week een eigen rubriek in de krant starten. De Werkgroep Publiciteit was hiermee geboren!

Stressen en kicken
Journalist Jaap Kok van Weekmedia, waar de krant onder viel, gaf ons de nodige medewerking in de vorm van een halve pagina en later zelfs een hele pagina per week. Elke week kwamen we op maandag tijdens de lunchpauze in het dorpshuis bijeen om de rubriek voor te bereiden. En dat betekende: de ingekomen kopij doornemen, foto’s bijzoeken, koppen en bijschriften bedenken. Na verwerking van dit alles ging de envelop eind van de dag of dinsdagochtend na enig -weliswaar gezond- stressen naar het kantoor van de krant op de Pa Verkuyllaan. Donderdagmiddag kwam de krant huis-aan-huis in de bus en zagen we het resultaat. En dat was altijd weer een kickmoment, herinner ik me.

Doorgeven en doorgaan
In deze afgelopen 40 jaar hebben wisselende inwoners steeds deel uitgemaakt van de Werkgroep Publiciteit. Zelf moest ik in 1988 afhaken, toen mijn school in Sloten werd opgeheven en ik overstapte naar een andere directeursfunctie in de stad, waardoor ik niet langer wekelijks mijn bijdrage kon leveren. Uiteraard bleef ik wél de rubriek lezen en ging, nadat ik het stokje had doorgegeven, alles gewoon door. En zo hoort het ook natuurlijk.

1000e aflevering
In mei 1998 verscheen de 1000e aflevering van deze rubriek. Voor dit jubileum waren daarom eenmalig maar liefst 4 krantenpagina’s voor de jarige rubriek ingeruimd op, jawel, nog het ouderwetse grote krantenformaat: één pagina met het gebruikelijke wekelijkse nieuws, en drie extra jubileumpagina’s met een collage van artikelen uit de eerste ruim 20 jaar.

Eigen podium
En deze week zijn we dus wéér 1000 afleveringen verder. Na 40 jaar is er nog steeds, of juist zelfs veel meer nog, behoefte aan een eigen rubriek waarmee Sloten en Oud Osdorp elke week een eigen podium hebben. Wie de oude afleveringen doorbladert ontwaart al snel één rode draad: de strijd om het behoud van de dorpse en landelijke eigenheid, waarvoor een groot aantal inwoners actief is.

Op naar goud!
En steeds zijn er in die 40 jaar inwoners geweest die hun schouders onder deze wekelijkse rubriek hebben gezet. En dat betekende elke week weer opnieuw scoren met artikelen om deze vóór de onverbiddelijke deadline aan te leveren.

Zoals Hans Frankfurther 40 jaar terug zijn idee lanceerde en daar ook daadwerkelijk elke week aan bijdroeg, is het nu zijn dochter Tamar die de drijvende kracht achter deze wekelijkse halve pagina is met een rubriek waarin het kloppend hart van de beide dorpen zichtbaar en voelbaar is. Daarom, Tamar en consorten: van harte proficiat met dit robijnen jubileum! Op naar goud!

Theo Durenkamp

van: www.theodurenkamp.nl