Groot onderhoud Sloterweg – Op naar fase 6

“Het duurt wel lang, maar het wordt wel mooi”, is vaak gehoord commentaar onder de Slotenaren en dorpsbezoekers.

Fase 5, Sloterweg tot nummer 1263, is bijna afgerond. Alle inmiddels bekende werkzaamheden zijn verricht. Er wordt nu gestraat met de nieuwe rode gebakken klinkers. In de derde week van maart wordt dit afgerond.

Osdorperweg ook open
Tijdens het Groot Onderhoud worden – ook onder de grond – zoveel mogelijk werkzaamheden meegenomen. Zo worden er ook middenspanningskabels van 10 kilowattvolt (KV) gelegd. De gemeente anticipeert zo op de energietransitie. Want, als Sloten (ooit) aardgasvrij wordt, zal ook hier het elektragebruik sterk stijgen. Dan is het netwerk alvast verzwaard met een hogere capaciteit. Die 10 KV-kabels moeten worden aangesloten op het transformatorhuisje op de Osdorperweg (tegenover nummer 12).

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Liander die middenspanningskabels onder het Dorpsplein zou leggen. Nu blijkt echter dat dat niet kan, omdat hier al veel andere kabels en leidingen liggen en omdat hier bomen staan. Vandaar dat er gekozen is voor de route onder de Osdorperweg. Dit betekent dat voor Fase 6 het volgende gebied wordt opengebroken: Sloterweg 1263 tot aan de Lies Bakhuyzenlaan en Osdorperweg 1 tot en met 12. Op dit gedeelte van de Osdorperweg zullen de woningen ook op nieuwe elektraleidingen worden aangesloten en worden meteen ook de lege mantelbuizen t.b.v. glasvezel gelegd. Op de Osdorperweg zullen de huidige stenen exact volgens het oude profiel worden teruggelegd. De rest van de Osdorperweg wordt niet opengebroken.

Verkeersituatie
Om het dorp zo toegankelijk mogelijk te houden, zal tijdelijk een tegengestelde rijrichting in de Akerpolderstraat en Nieuwe Akerweg (vanaf de Sloterweg) gelden. De gemeente gaat (samen met de werkgroep Sloten) bestuderen hoe dit zo veilig mogelijk kan gebeuren. De gemeente zal een duidelijke omleidingsroute rond de dorpskern aanbrengen. Ouders van De Driesprongschool en andere bezoekers van het dorp worden nog steeds dringend verzocht bij het parkeerterrein naast Eigen Hof te parkeren.

27 april: Koningsdag
De Oranjevereniging heeft met de projectleiding afspraken gemaakt. Langs het werk op de Sloterweg wordt een goed looppad gemaakt. Ook het ringsteken gaat gewoon door. De paarden keren en wachten dit jaar alleen niet op de Osdorperweg, maar op de Lies Bakhuyzenlaan.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 maart 2019.