Voorstel voor een nieuwe Sloterbrug

Jan Brockhoff, voorzitter van de werkgroep Sloten heeft tijdens een vooroverleg al gehoord wat men op 19 september 2018 over de nieuwe Sloterbrug en alle wegen er omheen (aan de kant van Sloten en Badhoevedorp) wil gaan vertellen.

Hij mocht geen foto maken van de plannen, maar hij heeft wel een eigen ruwe schets gemaakt van de beoogde nieuwe situatie, die nu in inspraak komt. Jans schets staat hier afgebeeld. Dan weet u op hoofdlijnen al een beetje wat men in petto heeft.

Sample Image

Veiliger voor fietser / wandelaar
Jan ziet positieve en negatieve kanten in dit voorstel: “Er wordt al heel lang gesproken over de vernieuwing van de Sloterbrug. Het is goed dat er nu eindelijk een plan op tafel ligt. Het goede nieuws is dat er vrij liggende fiets- en loopstroken gepland staan.”

Veel meer (vracht)auto’s
“Echter”, vervolgt de voorzitter van de werkgroep, “oorspronkelijk ging de vernieuwing van de brug vooral over het veiliger maken van het fiets- en voetgangersverkeer en de bevordering van bestemmingsverkeer tussen Sloten en Badhoevedorp. Er ligt nu een voorstel voor een brug die gebouwd is om grotere verkeersstromen te verwerken. Het ontwerp dat nu voorligt, biedt volop ruimte aan tweerichtingsverkeer voor auto’s en vrachtwagens. Als dit werkelijk zo uitgevoerd gaat worden, kan het verkeer hier straks beter doorstromen. Het logische gevolg daarvan is dan dat de verkeersdruk zal toenemen. Een flinke verkeers-aantrekkende werking dus.

Vraag is of Sloten en Badhoevedorp dát willen! Volgens mij zitten we aan beide kanten van de brug niet op te wachten op grote stromen (te) snel rijdend sluipverkeer. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs, die in de huidige situatie geen zin hebben in de wachttijd en chaos bij de Sloterbrug, rijden nu nog om via de T106 (verlengde Ookmeerweg) of via de Henk Sneevlietweg en Johan Huizingalaan / Oude Haagseweg naar de A4, A9 en Schiphol. Het is de vraag of ze dat straks ook nog doen als hier een luxe brede brug ligt… Dit is zeker een zorgpunt waar we kritisch naar moeten kijken.”

Uit: de Westerpost van 12 september 2018.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/