Voorbereiding aanleg nieuwe Sloterbrug na de zomer van start

Gemeenteraad Amsterdam akkoord met financiering.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 19 juli 2017 haar Voorjaarsnota 2017 vastgesteld. In de Voorjaarsnota zijn in het Stedelijk Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd voor vervanging van de Sloterbrug.

Haarlemmermeer had eerder al financiële middelen beschikbaar gesteld in het Uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Bereikbaarheid. Ook de Vervoerregio Amsterdam subsidieert de vervanging van de brug om de doorstroming en de veiligheid te verbeteren.

Sample Image
De Sloterbrug over de Ringvaart en de Molen van Sloten; 2000.
Foto: Erik Swierstra.

Sloterbrug Badhoevedorp
“Dit is erg goed nieuws voor de inwoners van Badhoevedorp en een mijlpaal die gevierd mag worden” aldus wethouder Verkeer Derk Reneman. “Amsterdam en Haarlemmermeer zullen het ontwerp en de uitvoering afstemmen met omwonenden, nabijgelegen bedrijven en betrokken dorps- en wijkraden.

Hiervoor worden deze partijen na de zomer uitgenodigd. We zijn blij dat de gemeenteraad van Amsterdam wil bijdragen zodat de vervanging van de brug nu ook daadwerkelijk in beeld is” aldus Reneman.

In 2013 besloot de gemeente Haarlemmermeer de uit 1962 stammende Sloterbrug te vervangen door een nieuwe. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor wegverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

De Sloterbrug is een ophaalbrug over de Ringvaart Haarlemmermeer die Badhoevedorp verbindt met het tot de gemeente Amsterdam behorende dorp Sloten. De huidige brug uit 1962 verbindt de Nieuwemeerdijk en de Burgemeester Amersfoordtlaan in Badhoevedorp met Langsom en de Sloterweg in Sloten.

Uit: de Westerpost van 2 augustus 2017.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/