Visie dorp Sloten in de deelraad van Osdorp

Op 19 mei 2009 vergaderde de deelraad over de Visie dorp Sloten

Sloten kent een oud bestemmingsplan dat aan vervanging toe is. De visie Sloten is opgesteld in samenwerking met de bewoners en is één van de eerste projecten volgens het Osdorps participatiebeleid. De visie Sloten moet nog worden vastgesteld door de deelraad en zal als bouwsteen gelden voor het op te stellen bestemmingsplan. Het dagelijks bestuur legt de visie aan de deelraad voor en stelt daarbij een aantal wijzigingen op de visie voor.

Op de informatieve bespreking van de visie Sloten kwamen veel betrokkenen en participanten af. De participanten kunnen zich niet helemaal vinden in de visie die er ligt en de wijzigingen die het dagelijks bestuur voorstelt. De deelraadsleden stellen de bewoners, de participanten en portefeuillehouder Steeman vragen over het doorlopen traject, ze willen graag weten hoe de participanten dit ervaren hebben. De participanten geven te kennen dat ze het jammer vinden dat sommige ‘heikele’ punten niet zijn opgenomen in de visie, en dat het participatietraject hen veel energie en tijd heeft gekost. De portefeuillehouder onderstreept dat het participatietraject van zeer groot belang is geweest voor het ontwikkelen van deze visie maar dat participatie niet inhoudt dat alléén de participanten de visie bepalen. Het is de deelraad die de visie uiteindelijk vast zal stellen, al dan niet met wijzingen. Het onderwerp is voldoende informatief besproken en zal op 2 juni terugkomen in het meningvormende gedeelte van de Open Raad.

Van: www.osdorp.amsterdam.nl