Op de schoolfoto uit 1949 ontbreken nog twaalf namen

Inmiddels is bekend welke leerkrachten staan afgebeeld op de schoolfoto die Theo Durenkamp, voormalig hoofd van de Sint-Jozefschool op Sloten, een maand geleden deelde.

Van de 25 leerlingen zijn tot nu toe 13 namen achterhaald. Kunt u een of meer van de ontbrekende 12 namen nog aanleveren? Stuur dan een mail naar Theo Durenkamp.

De schoolfoto uit 1949 met de nu bekende namen: v.l.n.r. Sjaan Vork, A. Warmerdam, Tootje de Jong, Rina Kuykhoven, ?, ?, Rietje Biemans, Corrie Breure, ?, Bep Vork, Truus Miltenburg, Ben Sol (hoofd VGLO-school), Alie Wiebes, Annie van Weerdenburg, ?, Bep van Weerdenburg, van Lammeren, Mientje Castelijn, Bets Kramer (leerkracht). Van de rij van zeven jongens kon alleen de middelste, Joop van Veen, worden achterhaald. Op de achtergrond is het open boerenland te zien zonder de nieuwbouw van de tuinstad Osdorp.

Foto is gemaakt in 1949
Theo: “De meeste lezers van de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp wisten te vertellen dat zij schoolhoofd Ben Sol en de leerkracht Bets Kramer op de groepsfoto herkenden. Zij draaiden vanaf 1944 de beide klassen van de toen opgerichte Sint-Willibrordusschool voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO). De foto dateert inderdaad van eind jaren ’40 en is vermoedelijk in 1949 gemaakt.” Pas eind 1956 kon het nieuwe schoolgebouw worden betrokken. Ook de namen van twee andere leerkrachten die toen nog niet aan de school verbonden waren werden meermalen genoemd: juffrouw Trudy Tulver als leerkracht en juffrouw Jo Smit als handwerkonderwijzeres.

Negen leerjaren op Sloten
“Het was de Duitse bezetter die in 1943 met het voorschrift kwam om de leerplicht met een 8e leerjaar uit te breiden. Samen met het 7e leerjaar dat al sinds 1928 bestond, werd dit nu een aparte school voor VGLO. Op de school op Sloten is zelfs nog een 9e leerjaar gevormd, al was dat wél in combinatie met klas 8”, zo vertelt voormalig schoolhoofd Durenkamp, die de historie van het Slotense katholieke onderwijs vastlegt. Hij vervolgt: “Tot de opheffing van de VGLO-school in 1968 wegens invoering van de zogenoemde Mammoetwet werd de school overwegend door meisjes bezocht. In de laatste jaren kwamen zij steeds vaker vanuit Amsterdam met de fiets of met bus G naar Sloten. Na de sluiting van de school bleef de heer Sol nog tot 1974 werkzaam als gymleerkracht op de Sint-Jozefschool.”