Verkiezingen op 20 maart: Doe mee

Volgende week woensdag mogen we twee keer stemmen: voor de Provinciale Staten en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Alle bekende partijen doen mee. Bij de Waterschapsverkiezing is er wél een speciale partij: Water Natuurlijk. Dit is een groene onafhankelijke waterschapspartij, die o.a. door GroenLinks en D66 gesteund wordt. Beide partijen doen voor het Waterschap daarom niet met een eígen lijst mee. D66 en GL doen beide wél mee bij de Provincie. Daar zijn de stemmen immers ook voor de Eerste Kamer van belang.

Het Waterschap AGV is o.a. verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer op Oud Osdorp.
Dat is maatwerk: In de polders gelden verschillende waterpeilen. (Foto: Erik Swierstra)

Provincie gaat over
Veel onderwerpen, bijvoorbeeld: de uitbreiding van Schiphol; een provinciaal fonds om burgers te helpen bij de verduurzaming van hun woningen; toename / afname van woningbouw in het groen; of boeren milieu / klimaatvriendelijker moeten gaan werken; of er meer bedrijventerreinen moeten komen en of weilanden vol zonnepanelen mogen worden gezet.

Waterschap gaat over
Duurzaamheid, waterkwaliteit en milieu. Moet er bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in het regenbestendig maken van wijken? Liever een laag waterpeil voor grazende koeien of hoger zodat het veen geen CO2 uitstoot? Hoe kan regenwater het beste worden vastgehouden om tekorten in een droge zomer te voorkomen? Mogen landbouw en industrie goedkope chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken waardoor de waterkwaliteit afneemt en bijen doodgaan?

Stemwijzer en stemhulp
Allemaal belangrijke vraagstukken… Vul op internet de stemwijzer voor de provincie Noord-Holland en de stemhulp voor Waterschap AGV in. Dan ziet u meteen wat er verder speelt en met welke partij u het (het meeste) eens bent. Wat uw mening ook is, breng uw stem uit. Slotenaren zijn welkom in de Molen van Sloten en Oud Osdorpers in Zorgcentrum Leo Polak.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 maart 2019.