Nieuwe fietstoegangen Sportpark Sloten zijn onveilig

De gemeente Amsterdam erkent dat de Sloterweg te druk en onveilig is om over te fietsen. Je zou verwachten dat er dan een traject wordt ingezet om de Sloterweg wél veilig te maken voor álle fietsers. Niet dus: De gemeente lijkt te kiezen voor de aanleg van een extra (duur) fietspad. Er zijn twee varianten in beeld, die beide voor nieuwe gevaarlijke situaties zorgen.

Als de plannen van de gemeente doorgaan, zouden de fietsers
hier de Sloterweg moeten oversteken en linksaf naar de
dorpskern van Sloten moeten fietsen.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wens van het bestuur van Hockeyclub Xenios, die recent naar Sportpark Sloten (Oost) is verhuisd. De club heeft geklaagd dat hun (jeugdige) leden over de (inderdaad) veel te drukke Sloterweg moeten fietsen. Beide fietstoegang-varianten die de gemeente voorstelt, de ene bij de achteringang bij de Sloterweg, naast het parkeerterrein bij Tuinpark Eigen Hof, en de andere bij de Ringvaartdijk, zorgen voor nieuwe onveiligheid.

Keren en Groene AS
Op beide locaties is namelijk sprake van te smalle toegangswegen. Er wordt grote overlast verwacht, omdat (brengende en halende ouders van) leden zo dicht mogelijk bij de fietsingang zullen willen parkeren (om hun kroost bij slecht weer af te zetten). Beide locaties zijn zo smal dat ze door (onhandig) keergedrag en achteruitrijden gevaarlijk zijn voor degenen die wél op de fiets komen. Over de Ringvaartdijk loopt bovendien de Hoofdgroenstructuur de Groene AS, die na de grote renovatie van de dijk eindelijk weer tot leven is gekomen. Deze nieuwe ingang nodigt bermparkeren uit, waardoor de ecologie ernstig verstoord zal worden. De gemeente heeft richting de provincie de verplichting om de Groene AS te koesteren.

Linksaf de Sloterweg op
Als je kiest voor de andere variant: Dan moeten fietsers op de terugweg (veelal naar Badhoevedorp) eerst linksaf de drukke Sloterweg oversteken en vlak daarna ook nog eens verkeer vanaf de Ditlaar voorrang geven. Een beetje Amsterdamse fietser kiest er dan logischerwijs voor om de Sloterweg daar niet over te steken, maar op de fietssuggestiestrook tegen het verkeer in naar de dorpskern van Sloten te rijden. Met alle (vreselijke) gevolgen van dien… Onverantwoord!

Buitenaards?
Deze verwachte handelwijze van de fietsers werd gedeeld met de aanwezige verkeerskundige van de gemeente. Deze liet daarop weten dat fietsers natuurlijk goed moeten opletten voordat ze linksaf de Sloterweg op rijden. En dat ze daarna eerst rechtsaf een stukje de Ditlaar op moeten fietsen om vervolgens rustig bij de oversteekplaats over te steken. En als blijkt dat de fietsers dit gewenste – en voor hem volstrekt logische gedrag – níet zouden vertonen, dan de gemeente hierop maar moet gaan handhaven. Een aanwezige Slotenaar hoorde deze reactie en riep uit: “Van welke planeet komt die ambtenaar?”

Slotenaren tijdens de inspraak op 27 februari 2019: “Een fietspad aanleggen voor leden van Xenios is slechts een lapmiddel en bovendien niet eerlijk. De gemeente zou de oorzaak van het probleem moeten aanpakken: De Sloterweg is veel te druk en dus onveilig. Doe dáár wat aan. Dan kunnen ook wíj straks veilig over de Sloterweg fietsen!” 

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 6 maart 2019.