Verkeerssituatie Sloterweg met 4 versmallingen verre van ideaal 

Nu het twee maanden geleden is dat de gemeente de zeven drempels op de Sloterweg heeft verwijderd en er vier versmallingen liggen, is het tijd om te kijken “hoe het gaat”.

Sloterweg met fietsers. Foto: Atze Broekmans.

Na het invoeren van dergelijke veranderingen “moet je”, aldus verkeersexperts, “automobilisten even de tijd geven om hun gedrag aan te passen”.

Huidige verkeerssituatie Sloterweg
Op de oostkant van de Sloterweg, de Ditlaar, Vrije geer en in Nieuw Sloten zijn de tijdelijke verkeersmaatregelen nog altijd niet ingevoerd. Hier blijft het dus even gevaarlijk. De huidige verkeerssituatie op de Sloterweg tussen de dorpskern van Sloten en de rotonde valt op vier punten samen te vatten:

1. Het is nog altijd veel te veel doorgaand (en agressief rijdend) verkeer op de smalle Sloterweg zonder vrij liggende fietspaden.

2. De vier versmallingen zorgen voor vertraging, maar op delen waar geen versmallingen zijn of als het even minder druk is, wordt de maximumsnelheid van 30 km/uur bijna door al het doorgaande verkeer ruim overschreden.

3. Als automobilisten proberen elkaar gelijktijdig te passeren, worden de verplaatsbare oranje paaltjes en rood-witte markeringen bij de versmallingen regelmatig omvergereden. Deze liggen daardoor onhandig en gevaarlijk op het wegdek.

4. Voor fietsers is de verkeerssituatie er zeker niet veiliger op geworden. Auto’s blokkeren hun fietsstrook als ze op tegenliggend verkeer wachten. 

Enger is het dat het nog steeds regelmatig voorkomt dat fietsers de berm in worden gedrukt en vallen. Dat gebeurt vooral wanneer automobilisten eerst nog van plan waren om snel een versmalling te passeren, maar – als dat dan niet lukt – heel haastig naar rechts sturen. Op dat moment is er dan geen tijd meer om eerst rustig in de spiegels te kijken of er niet toevallig een fietser aankomt. Tot nu toe levert dit gelukkig alleen nog maar schrammen en blauwe plekken bij fietsers op.

Conclusie
In algemene zin is het vooral van belang dat deze – vooral voor fietsers gevaarlijke verkeerssituatie op het Hoofdnet Fiets – zo kort mogelijk duurt. Het traject van inspraak en besluitvorming over de structurele maatregelen moet dus zo snel mogelijk worden afgerond.

Tot die tijd is het hoe dan ook behelpen. Structurele handhaving op de toegestane snelheid van 30 km/uur zou het al een stuk veiliger maken op de Sloterweg. Hopelijk voert de gemeente de andere tijdelijke maatregelen ook nog in.

Tamar Frankfurther; 31 mei 2021.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/