Vereniging “De Oeverlanden Blijven” verzet zich tegen bomenkap

De laatste maanden is duidelijk geworden hoe omvangrijk de werken aan het Zuidasdok gaan worden. Nu de aanleg van dit project met horten en stoten op gang komt, blijkt dat de aannemer de strook langs de Oude Haagseweg als werkterrein wil gebruiken.

Lange tijd stonden hier de keten waar de buitenlandse bouwvakkers van de Noord-Zuidlijn gehuisvest waren. Voor de vereniging vormt die plek geen probleem, omdat deze strook door dit recente gebruik slechts een geringe natuurwaarde heeft. Dat geldt ook voor het terrein aan de Riekerweg waar tot twee jaar terug de familie Petalo woonde.

Kaalslag op de strook langs de A4 (Foto: Nico Jansen)

Behoud bosschages
De nog aanwezige bosschages langs de Oude Haagseweg willen we echter wél behouden. Ook het bosje aan het Jaagpad/hoek Riekerweg moet behouden blijven. De bouwketen en het parkeerterrein voor de heren bouwvakkers moeten en kunnen prima vlakbij het werk op een deel van het parkeerterrein van tuinpark Ons Buiten gerealiseerd worden. De tuinders zien daarin geen probleem, omdat ook zij hun omgeving zo groen mogelijk willen houden.

Negen Schinkel-bruggen
Over de Schinkel worden – naast de vijf bruggen die er al liggen – nog eens vier nieuwe bruggen gebouwd. Als troost komt hier aan de zuidzijde ook een fiets- annex voetpad aan de autoweg met hopelijk een bankje om van het uitzicht over het Nieuwe Meer naar het Amsterdamse Bos te kunnen genieten.

Vorige week heeft de vereniging “De Oeverlanden blijven!” haar bezwaren aan stadsdeel Nieuw-West en de gemeente Amsterdam kenbaar gemaakt. Inmiddels blijkt dat aannemer ZuidPlus nu al beschikt over de Sporendriehoek. Hierdoor wordt nu al aan zijn ruimtebehoefte tegemoet gekomen en kunnen de stroken langs de Oude Haagseweg groen blijven.

Laat de geest van de Parijse akkoorden vaardig worden over het stadsdeelbestuur en de gemeente Amsterdam. De jeugd protesteert niet voor niets om hen niet met onze narigheid op te zadelen. Inmiddels zet de vereniging “De Oeverlanden Blijven” zich samen met Ons Buiten in voor een zo groen mogelijk gebied waar alle bewoners de natuur kunnen beleven en zich kunnen herscheppen in het drukke stedelijke gebied waar we wonen.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 27 februari 2019.