Veerpont Nieuwe Meer

Naast het verdwijnen van bus- en tramlijnen in Amsterdam-West, dreigt ook de recreatieve pontverbinding over Het Nieuwe Meer te verdwijnen. Er komen steeds meer bewoners in dit gebied, maar allerlei voorzieningen die de kwaliteit van het leven bevorderen, worden stilletjes de nek omgedraaid.

Nu is zo’n oversteek met de veerpont van de Oeverlanden naar het Amsterdamse Bos of terug niet noodzakelijk maar wel erg prettig. Elk jaar komt een nieuwe generatie fietsers hiermee in aanraking, wat stimuleert dat men later ook blijft fietsen. Maar het Amsterdamse Bos is prima bereikbaar per auto. Vandaag, de eerste mooie zondag van dit voorjaar, staan de parkeerplaatsen in het Bos dan ook barstensvol en zijn de wegen er naar toe zeer druk en gevuld met auto’s.

Sample Image
Veerpont Helena op het Nieuwe Meer.

In 1990 heb ik het initiatief genomen door rederij Oeverloos op te richten en deze veerverbinding te gaan exploiteren op zaterdagen en de zon- en feestdagen in het seizoen van half april tot half oktober. Met een klein rendement heb ik dat zonder subsidie succesvol weten te doen tot 2002.

Daarna heeft Rob Piet de exploitatie voortgezet, waarbij hij zo slim was dat er subsidie beschikbaar kwam. De boot zat sindsdien steeds strak in de lak, maar de dienstverlening was er zeker niet beter op geworden. Vorig jaar werd de veerdienst aanbesteed, verschillende aanbieders moesten met elkaar concurreren om de subsidie.

De winnaar heeft een seizoen lang met een klein bootje een ondermaatse prestatie geleverd. Door de geringe vaarfrequentie ontstonden er lange wachttijden waarvoor maar weinig passagiers het geduld konden opbrengen. Dit seizoen is er geen subsidie, geen aanbesteding en dus een kans voor een nieuwe ondernemer. Maar wie wil een aanzienlijk bedrag investeren met een bepaald niet overvloedig rendement? Gezien mijn leeftijd heb ik daar geen zin meer in.

Enkele jaren geleden wilde stadsdeel Nieuw-West een fietsbrug over Het Nieuwe Meer bouwen, hetgeen een slordige 10 miljoen euro zou gaan kosten. Goed dat daarop is teruggekomen. Voor een fractie van dat bedrag, enkele tonnen, zou een goed veerschip gebouwd kunnen worden, of een bestaand schip kunnen worden overgenomen, dat door een gemotiveerd en geïnteresseerd persoon wordt geëxploiteerd. Zo’n schip kan ook goede diensten leveren wanneer de Oeverlanden onder het Amsterdamse Bos komen en machines gezamenlijk gebruikt zouden moeten worden.

 Sample Image
Veerpont met laadkleppen aan voor- en achterzijde op het meer van Lipno.

Op de bijgaande foto is een voorbeeld van een veerpont die makkelijk overal aan een veerstoep kan aanleggen. Hier gaan veel fietsers en wandelaars op die niet hoeven te keren om er weer vanaf te gaan. Roll on/Roll off heet dat in scheepvaarttermen. Tevens geschikt voor tractors en dergelijke. Deze veerpont vaart op het stuwmeer van Lipno in Tsjechië, maar dit type is ook veel te zien op de Nederlandse rivieren, al of niet aan een kabel.

De bewoners van NieuwWest en het gebied de Oeverlanden hebben er belang bij dat de recreatieve waarden van Het Nieuwe Meer beleefd kunnen worden, ook als je niet een eigen boot bezit. Voor een betrekkelijk gering bedrag kan men zich een prettige oversteek veroorloven, maar dat vergt wel dat het onrendabele deel van de exploitatie dat voornamelijk in de aanschaf van de boot en de veerstoepen zit, door onze overheid vanuit onze belastingafdracht wordt betaald. Het stadsdeel maar ook de dienst van het Amsterdamse Bos hebben hierin verantwoordelijkheden.

Hopelijk kunnen ze over de eigen schaduw heen springen om ervoor te zorgen dat ook komend seizoen een bootje vaart tussen Oeverlanden en het Bos over Het Nieuwe Meer met haar prachtige vergezichten.

Nico Jansen.

Uit: de Westerpost van 8 maart 2017.