Nieuws uit de Oeverlanden

Ook in de periferie van het gebied van de dorpsraad pulseert het pompende hart van de Randstad economie. In de sloot langs de Riekerweg vormde zich de afgelopen weken een grote zwarte slang, en een stuk of wat kleinere exemplaren, net zo lang maar met een kleinere diameter.

De bouw van het zogenaamde Zuidas-dok werpt hier haar schaduw vooruit. De leidingen worden onder de Schinkel door geboord en komen ter hoogte van het voormalige ING hoofdkantoor weer bovengronds en zullen t.z.t. gevuld worden met kabels voor elektriciteit, telecommunicatie en dergelijke.

Vanaf het knooppunt Nieuwe Meer tot aan de Schinkelbruggen wordt eind dit jaar alle begroeiing van de taluds van de A10 verwijderd om de weg aan de zuidzijde zo’n 20 meter te verbreden. Daarvoor wordt ook een nieuwe brug over de Schinkel gebouwd die, als doekje voor het bloeden, ook een fietsstrook zal krijgen. Ik verheug me nu al op het uitzicht vanaf deze brug over het Nieuwe Meer, met de sky-line van het Amsterdamse Bos op de achtergrond.

Als daar een bankje geplaatst wordt kan daar rustig van genoten worden. Enkele details moeten nog duidelijk worden, daarin zit vaak het venijn, maar we moeten daar het beste van hopen. Als er voldoende geld voorhanden is en daar lijkt het wel op, kan er best wat moois gerealiseerd worden.

Aan dezelfde Riekerweg is het woonwagenkamp dat daar sinds enkele jaren aanwezig was, opgeheven. De dorpsraad had bezwaar gemaakt vanwege strijd met het bestemmingsplan. Of daarom de burgemeester tot actie is overgegaan of dat niet betaalde rekeningen een rol spelen is niet duidelijk. In elk geval leek de locatie voor bewoning niet erg geschikt. Hopelijk wordt het terrein weer in oude staat teruggebracht als onderdeel van het parklandschap Oeverlanden.

Nico Jansen

Uit de Westerpost van 22 februari 2017.