Transitie Slibveldenweg in volle gang

Nieuwsgierig naar de stand van zaken toog ik zondagmiddag naar Oud Osdorp om de Slibveldenweg te zien. Een heel nieuwe aanblik nu de coulisse van de lange populierenlaan is verdwenen. De blik stuit nu op het dijklichaam van de verder weg liggende A5.

Van de Slibveldenweg zijn nog twee groepjes van 5 bomen uitgespaard, waaraan vleermuiskasten zijn bevestigd, om vervangende woonruimte te bieden voor deze dieren. Een paartje Buizerds voerde baltsvluchten uit, wellicht dat zij zich ook nog in de hoge bomen vestigen. Als ook deze zullen zijn verdwijnen zal de Buizerd elders huisvesting moeten zoeken, het zal de weidevogels ten goede komen. Inmiddels loopt het plantseizoen ten einde en zijn de werkzaamheden aan de taluds nog niet voltooid.

Ik hoop dat nieuwe aanplant volgend seizoen wordt neergezet zodat er nog even tijd is om te delibereren welke boomsoort de beste keus is. Wat levert het aantrekkelijkste beeld in dit polderlandschap en biedt de wandelaar en fietser de meeste beleving. Weer populieren planten is een erg weinig ambitieuze keuze. Dat doe je met het oog op snel effect of voor houtproduktie. Nu moet het gaan over de lange termijn en de schoonheid van het landschap dat wordt nagestreefd. Ik ben zeer benieuwd hoe dit verder gaat en houd u op de hoogte.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 15 maart 2017.