Update Groot onderhoud Sloterweg

Liander aan het werk
Op het ogenblik zit Sloten middenin de voorfase (nutsvoorzieningen) van het project. Fase 1 (Ditlaar – Sloterweg 1209) is door Liander Gas afgerond. Helaas heeft Liander Electra aangegeven er niet direct achteraan te kunnen volgen. Nadere informatie hierover volgt. Fase 2 (Sloterweg 1209 – 1219) gaat van start per 4 juni en zal – als alles volgens planning loopt – op 18 juni 2018 klaar zijn.

Sample Image
Werk aan de Sloterweg in het Dorp.
Foto: Tamar Frankfurther.

Tijdens het werk blijven De Driesprong, de kerk en Sloterweg 1192 en 1221 bereikbaar. De uitvoering van deze voorfase ligt – anders dan de échte opknapbeurt straks – niet in handen van de gemeente, maar van Liander. De gemeente heeft wel invloed op de bereikbaarheid. Daarom is de Sloterweg sinds 23 mei afgesloten tussen de Osdorperweg en Ditlaar. Verkeersregelaars ter plekke verwijzen naar de omleidingen. Uitgangspunt blijft onveranderd dat deze voorfase voor de bouwvak wordt afgerond en dat de totale uitvoering twee jaar duurt.

Contactpersoon gemeente voorfase
Toezichthouder van de gemeente Frans Bloemers is het aanspreekpunt voor praktische zaken op het werk: F.Bloemers@amsterdam.nl ; tel. 06 – 114 94 774. Voor omgevingsaspecten blijft Willeke Schrama de contactpersoon.

Plantenbakken
Vanwege het straatwerk zullen de plantenbakken na de bouwvak tijdelijk verplaatst worden. Als een bak voor het nutswerk in de weg staat, wordt deze bak nu al weggehaald. De huidige locaties zijn ingemeten en ze komen in 2019 precies op dezelfde plek terug als waar ze nu staan. Wellicht is het dus slim om nieuwe aanplanten even uit te stellen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 30 mei 2018.