Jonkies bij beide ooievaarsparen

Zoals de trouwe ooievaarswatchers allang gezien hebben, heeft het paartje op Natuurpark Vrije Geer opnieuw jongen op de wereld gezet. Ook op het nieuwe nest bovenop een schoorsteen van de Lutkemeerschool op Oud Osdorp klinkt al gepiep van jonkies! Overigens, zíj verdienen éxtra eer. Anders dan de vogels op Sloten hebben zij hun héle nest, en niet alleen de opbouw, zelf gebouwd.

Sample Image
Snerpend hongerig gekrijs op de Lutkemeerschool op de
hoek Osdorperweg/Lutkemeerweg. Foto: Erik Swierstra.

Op 23 mei gingen de Vrije Geer-ouders en drie dagen later ook de Lutekemeerooievaars voor het eerst braken op het nest. Dat betekent dat er jongen zijn geboren. Die kunnen dan het braaksel ‘lekker’ oppeuzelen. In beide nesten zijn zeker meer jonkies geboren, zo vertellen de desbetreffende buren (Jaap Tolk en Anja Rol).

Overigens, ook andere ooievaarsgezinnen hadden wel een Oud Osdorpse of Slotense woning willen betrekken. Dat kan immers makkelijk op een andere schoorsteen van de school en op de twee vrije Vrije Geer-nestpalen… Er blijft – zo zeggen de experts – op beide locaties meer dan voldoende afstand tussen de nesten. Dat zou leuk zijn geweest, maar het is (nog) niet gelukt, omdat bazige mannetjes de andere woningzoekenden agressief hebben laten weten geen prijs te stellen op buren.

Op Sloten zijn de randen van de lege nesten begint maart wit geschilderd in de hoop meer gezinnen te trekken. Volgend jaar wellicht meer succes…

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 30 mei 2018.