Stem op 6 juni tégen bij het referendum over de Hoofdgroenstructuur (HGS)

Dat is – zéker nu het steeds heter en natter wordt in de stad – van groot belang voor de leefbaarheid en waterhuishouding in Amsterdam.

De gemeente heeft een nieuwe – minder beschermende – versie gemaakt van de groene plattegrond van Amsterdam. Op deze kaart ligt vast welk groen in de zogenaamde ‘Hoofdgroenstructuur (HGS)’ beschermd moet worden. Waarom hebben 30 groengroepen uit heel Amsterdam hiertegen bezwaar gemaakt? Waarom wordt dit referendum georganiseerd? Daar valt veel over te zeggen, maar op hoofdlijnen komt de kritiek hierop neer.

Héél beknopte inhoud:
• In het nieuwe HGS-beleid mag het stadsbestuur (Burgemeester en Wethouders) – zelfs buiten de gemeenteraad om – in het ‘beschermde’ groen van de HGS gaan ‘ontwikkelen’. Of ‘beschermd’ groen dan nog beschermd zal worden, hangt dan af van de interpretatie van vage regels. Stel: een ontwikkelaar wil ontwikkelen in het beschermde groen. Als dit nieuwe beleid niet van tafel gaat, mag de wethouder straks zelf beoordelen of dat groen dat eerder – met reden – beschermd is verklaard “nog bijdraagt aan de versterking van de HGS”. Wat die formulering betekent weet niemand. Hierdoor wordt al het ‘beschermde’ groen vogelvrij en bovendien is bezwaar maken straks zinloos.

• Wethouder Van Dantzig doet voorkomen alsof het nieuwe HGS-beleid juist veel beter is en veel méér groen beschermt. Maar de wethouder ‘vergeet’ er gemakshalve bij te vertellen dat hij in de nieuwe HGS bijvoorbeeld ook bermen tussen wegen, water in de stad, taluds langs snelwegen en zélfs kunstgrasvelden meetelt als ‘beschermd groen’.

De achtergrond in het kort:
• Tijdens de inspraakprocedure heeft de meerderheid van de gemeenteraad niet geluisterd naar de vele verbeteringsvoorstellen van 30 groengroepen uit de hele stad. Het zogenaamde ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ is toch aangenomen.

• Omdat dit beleid volgens hen niet goed is voor de stad en haar inwoners, is er een referendumverzoek ingediend dat heel veel Amsterdammers in korte tijd hebben gesteund.

• Daarom wordt dit referendum in Amsterdam op 6 juni gelijktijdig met de Europese verkiezingen gehouden.

Stemmen heeft zin!
• De gemeenteraad hóeft de uitslag van het referendum niet over te nemen. Het is helaas slechts adviserend.

• Maar, als héél véél Amsterdammers tégen gaan stemmen kan de gemeenteraad het niet maken om de Stem des volks te negeren.

• Daarom is het heel erg belangrijk dat zo veel mogelijk stemgerechtigde Amsterdammers op 6 juni tegen gaan stemmen onder het motto: “Ben je vóór groen, stem dan tégen!”

Meer informatie

Meer informatie over dit omvangrijke dossier vindt u via deze linken:

• Het onderwerp van het referendum: Beleidskader Hoofdgroenstructuur.

• De uitleg van de kritische Amsterdammers wat er mis is met de plannen: rhgs.nl.

• Kunt u het zich haast niet voorstellen dat het écht waar is dat de wethouder zélfs kunstgrasvelden als ‘beschermd groen’ meetelt? Kijk dan naar dit filmpje waarin gemeenteraadslid Alberts (SP) deze vraag ook vol ongeloof stelt aan wethouder Van Dantzig.

• Wat betekent het voorgestelde beleid van de HGS dan in de praktijk? Acht Amsterdammers uit de hele stad hebben locaties gefotografeerd waarvan zij verwachten dat het groen hier vogelvrij wordt, als dit nieuwe HGS-beleid niet wordt weggestemd.

• In 1995 vond het vorige groenreferendum in Amsterdam plaats. Dat ging formeel alleen over het behoud van het Weilandje Vrije Geer bij Sloten,  maar in de praktijk ging het over al het bedreigde groen in de stad onder het motto ‘Hou ’t groen in Amsterdam’. Beide referenda lijken op elkaar. Interview met Tamar Frankfurther uit de Telegraaf van 23 mei 2024.

In het kort voor in een app
Herhaaldelijk ontving de redactie van deze website het verzoek om heel kernachtig hierover een tekstje op te sturen, die gedeeld kan worden in apps. Hierna treft u een voorbeeldtekst hiervoor. U kunt de cartoons hierbij gebruiken.

Waarom je bij het referendum op 6 juni vooral tégen moet stemmen? De wethouder zegt: “Ik bescherm veel meer groen in de nieuwe Hoofdgroenstructuur.” Maar hij ‘vergeet’ erbij te vermelden dat hij voortaan zélfs plastic kunstgras en bermen van snelwegen meetelt! Daar bovenop beschermt zijn nieuwe beleid het groen minder goed. Voortaan geldt namelijk: “We beschermen groen tenzij…” Maar niemand weet wat die vage voorwaarde betekent. Kortom: Ben je vóór Groen? Stem dan op 6 juni tégen! Hoe meer Amsterdammers tegen stemmen, des te groter de kans dat het beleid van tafel gaat!
Meer info.

Cartoons: Femke van Heerikhuizen. Alle acht cartoons zien? Klik hier