Staat de knip ‘Sloterweg-Oost’ op termijn op de tocht?

Het zou kunnen dat wethouder Van der Horst over een half jaar zal voorstellen om de knip op de Sloterweg-Oost weer af te schaffen, zo blijkt uit haar raadsinformatiebrief van 30 mei 2024.

Onafhankelijk onderzoek naar de 2 Slotense en 2 Nieuw Slotense knips (de gemeente noemt dit ‘filters’) toont aan dat deze beter aangegeven kunnen worden. In week 18 (april/mei) reden er nog ongeveer 900 voertuigen ongeoorloofd over de westtak van de Sloterweg en ongeveer 400 over de oosttak. Op korte termijn zullen er daarom markeringen op de weg worden aangebracht. Er komen ook andere vooraankondigingsborden en borden ‘camerahandhaving’. Mogelijk volgen later nog andere maatregelen.

Verkeersveiligheid Sloterweg is nu goed
De wethouder constateert tot haar tevredenheid dat de verkeerssituatie op de Sloterweg nu veilig is en dat de afsluitingen geen onveilige situaties elders hebben veroorzaakt. Wel zijn er nog aandachtspunten in de doorstroming op met name de Johan Huizingalaan.

Smalle Sloterweg zonder voet- en fietspaden wordt ideale sluiproute
Aangezien de hele operatie om knips in te stellen begonnen is om de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer te verhogen, is het des te vreemder dat de wethouder zelf ook maar overweegt om de Sloterweg-Oost in de toekomst weer open te stellen, omdat het hier minder druk is dan verwacht. Dit zou getuigen van kortzichtigheid omdat:

• De westtak van de Sloterweg wél 24/7 dicht blijft waardoor de oosttak de snelste, kortste en aantrekkelijkste sluiproute vanaf de afslag van de A4 naar Nieuw-West zal worden;
• Fietsers en voetgangers zich op de Sloterweg-Oost – die net als de westtak van de smalle dijkweg onder het Hoofdnet Fiets (beoogd Plusnet Fiets) valt – ten onrechte veilig zullen wanen;
• Openstelling helemaal gevaarlijk zal zijn, omdat op de oosttak van de Sloterweg nérgens voet- of fietspaden aanwezig zijn waardoor langzaam verkeer (net als voorheen) weer de berm in gereden zal worden.

Voor álle huishoudens 2 en voor organisaties 5 ontheffingen
Als na de zomer de computersoftware is aangepast, zullen er 2 gratis ontheffingen per (Nieuw) Slotens adres beschikbaar zijn. Dat geldt dan óók voor eenpersoonshuishoudens. Bedrijven en organisaties ontvangen maximaal 5 ontheffingen. Bovendien zal worden onderzocht in welke specifieke situaties hier bovenop extra ontheffingen kunnen worden verleend.

Eind 2024 volgt de eindrapportage van de monitoring. Op basis hiervan zal de gemeenteraad definitief besluiten of de ingevoerde verkeersmaatregelen ongewijzigd van kracht blijven.

Tamar Frankfurther; 31 mei 2024.