Slotense uitslag referendum Hoofdgroenstructuur

In totaal brachten 530 personen in de Speeltuin Sloten op 6 juni 2024 hun stem uit voor de verkiezingen van het Europees parlement. Pas op 19 juni zal de gemeente Amsterdam de definitieve uitslag per stembureau bekend maken.

Half juni was alleen bekend dat op Sloten de meeste stemmen op GroenLinks/PvdA zijn uitgebracht.

Referendum over beschermen van ‘beschermd’ Amsterdams groen
Over de referendumuitslag van Sloten is wel al meer bekend: 517 personen namen op Sloten deel aan het referendum over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. 29,2% van hen stemde voor en 68,7% stemde tegen. 11 personen brachten een blanco of ongeldige stem uit. Op Sloten waren er meer tegenstemmers dan gemiddeld in Amsterdam, waar 63% tegen stemde.

Op 26 juni zal de gemeenteraad bepalen wat te doen met deze uitslag. Een meerderheid van de politici laat weten naar de uitslag te willen luisteren. Dat is pure winst, omdat de collegepartijen D66, GroenLinks en de PvdA eerder niet bereid waren te luisteren naar de inspraak van maar liefst 30 kritische groengroepen. Mocht de politiek de uitslag toch terzijde schuiven dan zou dat het vertrouwen van de Amsterdammers in de lokale politiek geen goed doen.

Groenverordening voorkomt willekeur in toekomst
Het is dan ook te hopen dat de collegepartijen met de wethouder bereid zijn om het beleid zo aan te passen dat de bescherming van het groen stevig wordt verankerd. Een ‘groenverordening’ zou duidelijke richtlijnen kunnen bieden. In een dergelijke gemeentelijke ‘wet’ kunnen – net als gebruikelijk is bij een bouwverordening – de basisregels die het bijzondere groen in de stad beschermen kunnen worden vastgelegd. Bouwinitiatieven en andere ontwikkelingen worden vervolgens aan deze ‘wet’ getoetst. Dit zou de spelregels voor het mogen bouwen in het groen transparant en betrouwbaar maken. Totdat de raad een nieuwe Hoofdgroenstructuur heeft aangenomen blijft het bestaande – beter beschermende – beleid van kracht.

Tamar Frankfurther; 14 juni 2024.