Stedenbouwkundig Plan voor de Sloterweg

Door de vernieuwing van sportpark Sloten komen twee parkeerterreinen gelegen aan de Sloterweg vrij voor ‘wilde’ bebouwing.

Wild wonen betekent dat er alleen eisen worden gesteld aan de bouwmassa, -hoogte en onderlinge afstand, maar dat de welstand (schoonheidscommissie) zich terughoudend opstelt.

Op het westelijke terrein komen twaalf vrijstaande woningen van maximaal drie lagen hoog. Op het oostelijke terrein komen drie kleine kantoorgebouwen en zes vrijstaande woningen op de kavels aan de Sloterweg.

Achter de vrijstaande woningen komt een aantal starterswoningen van maximaal € 175.000. Het Stedenbouwkundig Plan Sloterweg Zuid West is vrijgegeven voor de inspraak.

Lees verder: http://www.slotervaart.amsterdam.nl/wonen_en/wonen/stedenbouwkundig

September 2006