Nieuwbouw langs Sloterweg

Er gaat de komende tijd heel wat veranderen bij sportpark Sloten. Stadsdeel Slotervaart is druk bezig met de vernieuwing van het sportpark. Hier hoort ook bij dat de hoofdingang van het park verlegd wordt van de Sloterweg naar de Anderlechtlaan.

Dat betekent dat er op het grote en wat kleinere parkeerterrein aan de Sloterweg ruimte vrijkomt voor een nieuwe inrichting. In het Stedenbouwkundig Plan voor de Sloterweg staat wat de plannen precies zijn. U kunt deze plannen zelf inzien vanuit uw luie stoel. Kies op internet de site van stadsdeel Slotervaart en volg de volgende linken: www.slotervaart.nl; kies “wonen/leefomgeving”, kies “wonen” en kies “stedenbouwkundigplan voor de Sloterweg”. Vervolgens kunt u aan de linkerzijde van de pagina de volledige tekst downloaden. Wie geen PC heeft of liever de stukken ‘ouderwets’ wil inzien, kan uiteraard ook terecht bij het stadsdeelkantoor van Slotervaart.

Wild wonen aan de Sloterweg
Door de vernieuwing van sportpark Sloten komen twee parkeerterreinen gelegen aan de Sloterweg vrij voor ‘wilde’ bebouwing. Wild wonen betekent dat er alleen eisen worden gesteld aan de bouwmassa, -hoogte en onderlinge afstand, maar dat de welstand (schoonheidscommissie) zich terughoudend opstelt. In de plannen staat verder dat op het westelijke terrein twaalf vrijstaande woningen van maximaal drie lagen hoog komen. Dat op het oostelijke terrein drie kleine kantoorgebouwen en zes vrijstaande woningen op de kavels aan de Sloterweg zouden moeten komen. Achter de vrijstaande woningen staat een aantal starterswoningen van maximaal 175.000 euro gepland. Het Stedenbouwkundig Plan Sloterweg Zuid West is vrijgegeven voor de inspraak. Begin november volgt de inspraak.

Zie verder: http://www.slotervaart.amsterdam.nl/wonen_en/wonen/stedenbouwkundig

Oktober 2006