Stadsdeelcommissie gaat bouwproject ‘Kuykhoven’ bespreken

Als reactie op de breed gesteunde petitie die de stadsdeelcommissie op 4 oktober 2022 uit handen van dorpsraadsvoorzitter Sjoerd Jaasma ontving, hebben de politici van Nieuw-West het bouwplan op de locatie van de voormalige garage Kuykhoven op 25 oktober op de agenda gezet.

Iedereen is van harte welkom om de bespreking over dit betwiste bouwplan, waarvoor geen draagvlak bestaat, vanaf de publieke tribune gade te komen slaan. Meer informatie hierover vindt u in de Agenda van deze website.

Op 14 oktober 2022 spraken de Dorpsraad, ProWest, de V.A.T. en diverse Slotenaren zich tijdens de hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie uit tégen het volgens hen te hoge en daardoor niet passende bouwplan dat zou moeten komen op de plek waar vroeger garage Kuykhoven stond. De hoorzitting werd gehouden in de raadzaal van stadsdeel Zuid. Na afloop in de hal nog even op de foto en napraten…
Foto: Daphne Becking.

Geheimzinnigheid rond zeer gevoelig bouwplan

De stadsdeelcommissie stelt al sinds 2018 al kritische vragen over dit bouwplan in het hart van het beschermde dorpsgezicht. Van de op 17 juli 2018 door de portefeuillehouder beloofde ‘zorgvuldige en open informatievoorziening’ en ‘participatie’, die bij voorkeur zou lijken op het succesvolle traject bij het hotel Greenstay Ditlaar, is helemaal niets terechtgekomen. In tegendeel. Toen de vergunningsaanvraag voor dit bouwplan startte, dacht iedereen nog dat het bouwplan zou bestaan uit huizen van één woonlaag met dak, zoals getoond bij de ‘plaatjes-kijk-avond’ van 10 bouwprojecten op 4 november 2019 in de Molen van Sloten. Daarna werd het stil en twee jaar later bleek er zomaar een extra bouwlaag tussengevoegd te zijn. Waarom de gemeente zo bereidwillig meewerkte aan de bestemmingsplanverandering om die veel hogere huizen mogelijk maakt, blijft een raadsel.

“Ik dacht dat het zinloos was om naar de rechter te gaan”
Tijdens de hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie op 14 oktober 2022 bleek bovendien dat degenen die vorig jaar ook al bezwaar hadden gemaakt zich misleid voelen, omdat zij uit het besprokene in de stadsdeelcommissie op 14 december 2021 opmaakten dat het geen zin had om over de bouwhoogte naar de rechter te stappen. “Bovendien zou de hele juridische procedure in 2022 toch herhaald worden waar wij alle kans zouden krijgen om dit bouwplan te blokkeren”, zo lieten de bezwaarmakers vorige week weten tijdens de hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie, die vorige week op 14 oktober plaatsvond. De ambtenaren zeiden in december vorig jaar dat in deel 2 van deze procedure ‘het bouwen’ en ‘het bouwplan’ behandeld zouden worden. “Een gewoon persoon denkt op basis daarvan dat het dan in deel 2 dus ook gaat over de hoogte van de huizen. Dat is toch een belangrijk onderdeel van een bouwplan? Om nu dan te zeggen dat dat niet zo is en dat we vorig jaar naar de rechter hadden moeten gaan, voelt voor ons als misleiding”, zo lieten de bewoners duidelijk weten aan de leden van de Bezwaarschriftencommissie.

Ambtenaren maakten keuzes in grijs gebied

Het bouwplan ligt na al die jaren nu pas bij de politiek. De ambtenaren hebben onder verantwoordelijkheid van de vorige portefeuillehouder de subjectieve keuze gemaakt ‘dat dit bouwplan wel past in het dorpshart van Sloten’. De jurist van de gemeente gaf op 14 december 2021 al toe dat die beoordeling ‘subjectief’ was. Met andere woorden: Er was sprake van een grijs gebied. Er waren argumenten voor én tegen het vergunnen van dit bouwplan midden op het oude dorpje. Maar, is het niet aan het Dagelijks Bestuur om de belangenafweging tussen winstmaximalisatie van de projectontwikkelaar en het beschermen van het kwetsbare Beschermd Dorpsgezicht Sloten en het leefgenot van de omwonenden te maken?”, vroegen de bezwaarmakers zich af. Nu is de politiek dan eindelijk aan de beurt om hier wat van te vinden. Op 25 oktober 2022 is bij de stadsdeelcommissie dit bouwplan geagendeerd. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel besluit uiteindelijk of er wel of niet een definitieve vergunning wordt verleend aan dit bouwplan.

Kom ook!
Ook benieuwd wat de stadsdeelpolitici van deze gang van zaken vinden? Kom ook. De vergadering begint om 19.30 uur, maar dit onderwerp begint na 20 uur. Voor de actuele planning, om de vergadering thuis live te volgen of later terug te kijken, klik hier.

Tamar Frankfurther; 14 oktober 2022.

Zie ook:
*
*