Sloterweg niet langer oprit A4, A9 en A10, deel III

In het voorjaar van 2019 spraken meer dan 400 bewoners uit Sloten en aangrenzende buurten zich uit over de ernstige verkeersproblematiek in en rond het dorp. Velen deden dat in de vorm van ondertekening van een petitie aan de gemeentebesturen van Amsterdam en Haarlemmermeer.

Anderen spraken zich uit door indiening van een afwijzende zienswijze op de plannen voor de Sloterbrug. Ruim een week geleden lag er een brief van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp op de mat bij al die kritische bewoners, en ook bij alle overige Slotenaren en bewoners uit de buurt.

Autoluw
Deze brief kondigt de start van “Sloten en Nieuw Sloten Autoluw” aan. Dit is in feite de verwezenlijking van de door bewoners aangedragen oplossingsrichting. Kortweg: alle doorgaande verkeer naar het Hoofdnet Auto. Ook benadrukt de brief de noodzaak van spoedmaatregelen voor de korte termijn. Na decennialange strijd spreekt de Dorpsraad van een “historische mijlpaal”.

Bewonersbrief gemeente
Inmiddels heeft de gemeente bij alle bewoners van Sloten en Nieuw Sloten een brief bezorgd, die ingaat op de “aanpak van leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid”. De brief somt de te treffen maatregelen op voor de zeer korte, korte en middellange termijn. Kern van het plan zijn slimme camera’s die ervoor zorgen dat bewoners alle kanten op kunnen, dat bezoekers elk adres te allen tijde kunnen bereiken en dat alle doorgaande verkeer over het Hoofdnet Auto wordt geleid. Op zeer korte termijn wordt op de Sloterweg een 30 km-regime ingesteld, met effectieve, bus-vriendelijke drempels. Aanvullende noodmaatregelen ter overbrugging tot aan de plaatsing van de camera’s worden momenteel nog besproken. Naar verwachting plaatst de gemeente deze in de eerste helft van 2021. Doorstroming op het hoofdnet wordt verbeterd, onder meer door het instellen van een ‘Groene golf’.

Planning en inspraak
Bewoners – maar natuurlijk ook de hier gevestigde bedrijven en instellingen – kunnen hun opvattingen over het plan kwijt in een enquête via de gemeentelijke website. In de eerste twee maanden van 2021 kunnen ze vervolgens ook formele zienswijzen indienen. Eind februari nemen B&W een besluit.

Voor meer informatie zie: www.amsterdam.nl/aker-sloten-nieuw-sloten

De enquete kan worden ingevuld tot 11 december 2020.

Zie: www.amsterdam.nl/aker-sloten-nieuw-sloten/slimme-camera-sloten-nieuw-sloten/

 

Historische mijlpaal voor Sloten

Al sinds de loop van de jaren ’90 van de vorige eeuw werd actie gevoerd. “Sloten kan de verkeers- stromen niet meer verwerken” en “Slotenaren zijn verkeersoverlast zat” lezen we op 1 april 1998 in de Westerpost. Alle plannen tegen het sluipverkeer gaan echter de prullenmand in. In 2009 worden 10 alternatieven om het sluipverkeer tegen te gaan door het stadsdeel onderzocht. Het stadsdeel kiest uiteindelijk voor variant 11:

“Niets doen”. Met recht spreekt de Dorpsraad dus van een historische mijlpaal. “Deze derde keer laten we het bereikte resultaat absoluut niet meer ontglippen”, aldus een nauw betrokkene. “Verdere toename betekent het einde van het dorp en de landelijke Sloterweg!”

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 25 november 2020.

Zie ook: www.slotenoudosdorp.nl/sloterbrug-en-sloterweg/